Pedagógusokat köszöntöttek

Az unió támogatja

Fellebbeztek

960 millió forint a kórháznak


Pedagógusokat köszöntöttek

A gyémánt-, arany- és vasdiplomás pedagógusok.Ötven, hatvan, és hatvanöt évvel ezelőtt diplomázott pedagógusokat köszöntöttek a közelmúltban a keszthelyi városházán. Az ünnepségen tizenkét nevelő vehetett át arany, gyémánt, illetve vas diplomát.

„Önök a gyermek, az ifjú koromat és annak számtalan szép, vagy kevésbé sikeres eseményét juttatják eszembe, ezért úgy gondolom,, hogy én most sok száz volt tanítvány nevében is köszöntöm mindnyájukat.” Ezekkel a szavakkal fogadta a városháza dísztermébe érkező pedagógusokat Keszthely polgármestere. Ruzsics Ferenc hangsúlyozta: a tudás és tisztesség elsajátítására irányuló nevelői munka embert próbáló és formáló feladat. A tanári munka nem mérhető számokban, nem fejezi ki grafikon görbéje. Ennek a munkának a gyümölcse csak hosszú évek után érik be.

Ezt hangsúlyozta Csótár András az oktatási és kulturális bizottság elnöke is, aki kiemelte: a pedagógus munka soha nem volt könnyű, manapság pedig talán nehezebb, mint valaha. Az önkormányzat minden évben hasonló ünnepséget szervez azoknak a tanítóknak, és tanároknak, akik ötven, hatvan, vagy hatvanöt esztendeje diplomáztak. Idén gyémánt diplomát vehetett át: Kővári József. Arany diplomát: Kurdi Imréné, Strenner Józsefné, Illés Jánosné, Benátzky Róbertné, Farkas Ödön, Könczöl Lajosné, Tar Lászlóné és Illés Sándor, vas diplomát pedig: Madarász Györgyné, valamint Sándor János.

vissza az elejére


Az unió támogatja

A kis- és középvállalkozások helyzetéről

„Kis- és középvállalkozások az Európai Unióban” címmel szervezett szakmai rendezvényt az Országgyűlés és az Európai Parlament Keszthelyen.

A találkozón a parlamenti képviselők és szakértők arról folytattak eszmecserét, hogy miként lehet a magyar kis- és középvállalkozások verseny- és munkahelyteremtő képességét növelni, és ezek a vállalkozások hogyan tudják kihasználni az uniós pályázati lehetőségeket.
A konferencián Manninger Jenő fideszes országgyűlési képviselő és Fazakas Szabolcs, az Európai Parlament MSZP- s képviselője tartottak vitaindító előadást.

Manninger Jenő többek között azt fejtegette, hogy Magyarországon az uniós arányhoz képest jóval kisebb a kis- és középvállalkozások száma, és a mostani kormányzati politika is őket érinti a legérzékenyebben. A változáshoz a vállalkozás-alapítások támogatása, az adminisztrációs munkák csökkentése, illetve az NFT-n belüli nekik juttatott pályázati lehetőségek növelése volna célravezető. Rámutatott: sajnos, az NFT-s pályázatok 45 százaléka a nagy projekteket fogja finanszírozni, ami egyértelműen a nagy cégek számára teremt kedvező helyzeteket. Keszthely számára így az úgynevezett pólusprogramok kifejezetten hátrányosak lesznek.
Manninger Jenő kiemelte: az volna a szerencsés, ha megfelelő gazdasági körülményeket teremtene a kormány ahhoz, hogy a helyi erőket segítse.

Fazakas Szabolcs arról beszélt, hogy az uniós források rendelkezésre fognak állni az ország számára, és kedvező jel, hogy az EU-ban is mind világosabban látják: az unió jövője, globális versenyképessége a kis- és középvállalkozásokon múlik. Hogy ezek a vállalkozások igazán szerephez jussanak, szükség lesz a jogi bürokrácia egyszerűsítésére, a mikrohitelek megteremtésére, speciális hitelprogramok kidolgozására és beszállítói programok megfogalmazására. Az EU rendelkezik a kisvállalkozók problémáit, elvárásait feltérképező kisvállalkozói kartával is.

Fodor Márk vállalkozó arra mutatott rá, hogy a nemzetállamoknak először a saját portájukon kell rendet teremteni, mert bár az EU helyzetbe hozza a vállalkozásokat, a mostani magyar környezet ezt nem erősíti. Konkrét példákon keresztül mutatott rá a kis- és középvállalkozások indulását nehezítő körülményekre, így a pályázatírási, hitelfelvételi és egyéb bürokratikus problémákra.

Horváth Tihamér, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnökségi tagja arról szólt, hogy bár országunk aláírta a kisvállalkozói kartát annak fejlesztéspolitikai céljaival együtt, egyelőre annak pontjaiból alig teljesült valami, sőt, a kormány a kis- és középvállalkozások érdekképviseletét is elnyomta. Felhívta a figyelmet a szakmai képzés rendezetlenségére is.

Leskó Tamás, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Vállalkozásfinanszírozási Főosztályának helyettes vezetője a forráshoz jutás lehetőségeit elemezte, Kasza Sándor, a megyei fejlesztési kht. ügyvezető igazgatója a pályázatírás feltételeiről, problémáiról szólt.

vissza az elejére


Fellebbeztek

Idén a februári testületi ülésen tárgyalták meg és hagyták jóvá Hévíz környezetvédelmi programját. Az elfogadott program egyik sarokkérdése az átfogó tóvédelmi program elkészítése, mert a gyógytó szempontjából kiemelten kell kezelni a felszíni és felszín alatti szennyeződések elleni védelmet, és a tó vízhozamát csökkentő hatások elleni védelem megvalósítását. A tó-forrás megóvása érdekében az utánpótlási területen szabályozni kell a különféle tevékenységeket és a területhasználatot, hogy a tó ökoszisztémája semmilyen körülmények között se kerüljön veszélybe.

A helyzetértékelés által feltárt problémák egy része túlmutat Hévíz közigazgatási határain. Miután több települési önkormányzat, hatóság és szervezet is érintett a témakörben, ezért szükséges regionális szemlélettel elkészíteni egy intézkedési tervet. A célok megvalósítása érdekében tárgyaltak a feladat elvégzésére alkalmas szakember gárdával rendelkező, megfelelő referenciákat felmutatni képes Balatoni Integrációs Kht-vel. A tóvédelmi program tematikája kialakításra került, a képviselők egyhangúlag mondtak igent arra, hogy a fejlesztési ügynökség 1,4 millió forint +áfa vállalási áron elkészítheti a város jövője szempontjából kiemelten fontos programot.

Az ülés napirendjén volt a Zalaszentmártonban tervezett termál üdülőfalu vízkivételének vízjogi létesítési engedélyezése. Mint azt Rábai József, a természetvédelmi bizottság elnöke az ülésen elmondta: a tervezetben szerepel egy 180 méter mélységből hideg vizes fúrtkút kiépítése is. A karsztvíz kiemelés kedvezőtlenül érintheti a hévízi gyógytó forrás rendszerének vízhozamát. Erre tekintettel hozták meg a határozatot, melynek lényege: Hévíz ügyfélként bejelentkezik a vízjogi létesítés tárgyában indult államigazgatási eljárásba.

Papp Gábor ügyrendi kérdésben tett hozzászólását elfogadva – melyben névszerinti szavazást kezdeményezett az angolnatelep helyén tervezett luxusszálloda és bekötőút építéséről – egyenként voksoltak arról, hozzájárulnak-e a környezetvédelmi engedély megadásához. Bár a hatóság első fokon megadta az beleegyezését, a képviselők most mégis arról döntöttek, hogy fellebbeznek.

Végül hat igen voks (Papp Gábor, Rábai József, Gelencsér János, Gelencsér Béla, Füzesi Lászlóné, dr. Moll Károly) és öt tartózkodás mellett a településfejlesztési bizottság döntése kapott támogatást, mely szerint a Keszthely közigazgatási területén lévő SPA Hotel és bekötőút környezetvédelmi engedélyének megadásával nem értenek egyet és megfellebbezik a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozatát.

vissza az elejére


960 millió forint a kórháznak

Jövőre indul a felújítás III. üteme

Január végén kezdődik, majd várhatóan 2008 augusztusában fejeződik be a keszthelyi kórház III. ütemének tervezett megvalósítása. A rekonstrukció keretében megépítik a „D”-épületet, átalakítják a „B” és „C” épületek földszintjének egy részét, átépítik az „A” épület alsó szintjét, a műszakilag elavult, gazdaságosan fel nem újítható épületblokkot, amelyik jelenleg a laboratóriumnak és a patológiának biztosít helyet, pedig – lebontják.

A város részéről a polgármester, a ZÁÉV-től Baksa Attila írta alá a szerződést.A 960 millió forint összértékű beruházás pénzügyi forrásainak biztosítása érdekében a keszthelyi önkormányzat címzett támogatási pályázatot nyújtott be és nyert el 816 millió forint összegben. Saját erőként 144 millió forintot kell az önkormányzatnak biztosítani ahhoz, hogy a kórházban korszerűbb, gazdaságosabb, a betegek érdekeit a lehető legjobban szolgáló egészségügyi munkát tudjanak végezni az itt lakók, a környékbeliek és a turisták érdekében.

Az intézményfejlesztés keretében létrejön egy emelt szintű sürgősségi betegellátó centrum, javulnak a járóbeteg-szakellátás feltételei, korszerűsödnek a diagnosztikai osztályok. Az ígéret szerint gyors és szakmailag korszerű, igényes betegellátás valósul meg. Az ellátottsági területen a szakmai követelmények és az esélyegyenlőség is jobban érvényesül. Biztosítják az energiatakarékos, gazdaságos működés feltételeit és az építési munkával párhuzamosan közbeszerzési eljárás után elkészülnek a belsőépítészeti munkák, illetve a medikai technológia is új alapokra helyeződik.

November végén a városháza dísztermében írták alá a 615 millió forint összegű vállalkozói szerződést. A közbeszerzési eljárás végeztével a lebonyolítás győzteseként a Veszprémber Zrt.-t hirdették ki, az építési munkák fővállalkozója pedig a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt. lett, akik az előző ütemek kivitelezését is jó színvonalon végezték.

A szerződéseket a cégek vezérigazgatói látták el kézjegyükkel, a város részéről pedig Ruzsics Ferenc polgármester írta alá a kontraktust, melynek révén már a közeljövőben új alapokra helyeződik az ellátás. A struktúra korszerűsítésével pedig legelébb a betegek járnak jól.

vissza az elejére


Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online