Felemelni az agráriumot

Lemondott dr. Menyhárt Miklós

Kikényszerített emelések

Még nem épül üzletközpont

Demonstráltak

Kiállítás a Goldmarkban


A meleg tavasz után szinte észrevétlenül ránk köszöntött a forró nyár; a Balaton kellemesen langyos, irtják a szúnyogokat, színes programok várják a szórakozni vágyókat, és csak jönnek, csak jönnek a turisták. Bár a szakemberek szerint az idegenforgalom csak ezután indul be igazán, már kaphattunk kóstolót a szezonból. Most is leginkább német szótól hangos a környék, s ehhez alkalmazkodunk is – szokás szerint: a parton, vagy akár Hévíz egyes pontjain járva az ember magyar feliratokkal alig találkozik; mehetünk a restaurantokba, esténként vár a weinstube, és akkor se csodálkozzunk nagyot, ha a cukrászdában kedves mosollyal annyit mond a fagyiáruslány: ja, bitte??

vissza az elejére


Diplomaosztó az egyetem keszthelyi karán

Felemelni az agráriumot

Az 1797-ben alapított Georgikon története során első ízben búcsúztak el a végzősök a Veszprémi Egyetembe integrálódott intézménytől. A diplomaosztó és doktorrá avató ünnepi tanácsülésen dr. Dublecz Károly dékánhelyettes üdvözölte a közel 250 hallgatót, hozzátartozóikat és a Mezőgazdaságtudományi Kar tanárait, majd köszöntö beszédet mondott dr. Gaál Zoltán rektor. 

Ezt követően a Festetics György Zeneiskola növendékei adtak műsort, majd dr. Pupos Tibor dékánhelyettes a záróvizsgákról szóló jelentésében elmondta, hogy 243 hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait, a két szakmérnöki szakon 33-an kaptak másoddiplomát, és hatan szereztek doktori fokozatot. A végzős hallgatók fogadalomtételét követően dr. Szabó Ferenc dékán tartott ünnepi beszédet, amelyben az agrárágazat jövőjébe vetett hitéről szólt, s mint mondta ez a hit vezesse az új szakemberek optimizmusát. Az oklevelek átadását követően a felavatott mérnökök búcsúzójára, majd a doktorrá avatást követően kinevezésekre és megbízások átadására került sor. Az ünnepi kari tanácsülésen ez alkalommal hárman – dr. Balázs Ferenc nyugalmazott főiskolai tanár, dr. Nyéki Jenő nyugalmazott egyetemi tanár és dr. Tószegi Péterné nyugalmazott könyvtárigazgató – vették át a Georgikon Emlékérmet. Ugyancsak hárman – dr. Arany Piroska adjunktus, dr. Gránicz György adjunktus és dr. Szabolcs János docens – kaptak Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.
A tanácsülés során dr. Gaál Zoltán bejelentette, hogy egyetemi tanárrá nevezték ki dr. Anda Angélát, dr. Kocsondi Józsefet, dr. Pupos Tibort és dr. Sugár Lászlót. Az érintettek a kinevezést a Magyar Tudományos Akadémián vették át a köztársasági elnöktől.

vissza az elejére


Lemondott dr. Menyhárt Miklós

A keszthelyi képviselő-testület június 29-i ülésén zárt ülés keretében tárgyalta a városi kórház igazgatója, dr. Menyhárt Miklós által benyújtott rendkívüli lemondást.Értesüléseink szerint az igazgató munkájának ellehetetlenítésére hivatkozva kérte munkaviszonya megszüntetését. A testület ez utóbbit megtette, azonban a rendkívüli lemondást nem fogadta el.A kórház vezetésével dr. Szenkovszy Adrienn főorvost bízták meg, aki 1992-ben már szerzett tapasztalatokat az igazgatói teendőket illetően. Az intézmény gazdasági helyzete indokolttá tette egy önkormányzati biztos kinevezését is; e feladat ellátására Vancsura Miklóst, a hévízi gyógyfürdőkórház főigazgatóját kérték fel.

vissza az elejére


 Kikényszerített emelések

Nyolc évet átfogó időszakot vizsgált Hévíz képviselő-testülete a település adózását illetően. A helyi adótételek alakulását bemutató beszámoló rávilágít arra: a tételek a tárgyalt időszakban folyamatosan módosultak, az adóbevételek növelését az állam kényszeríti rá fokozatosan az önkormányzatokra.

A túlzott adóztatás elkerülése miatt azonban a város arra törekszik, hogy a lehető legalacsonyabb adómértéket vezesse be. Ennek legfőbb oka, hogy a túlzott emelések adócsalásra, vagy éppen adóeltitkolásra „ösztönöznék” az adóalanyokat.
Hévíz helyi adóbevételei között a legjelentősebbek az idegenforgalmi adóból származók. Az adót korábban még üdülőhelyi díj formájában kérte az önkormányzat. Mindössze öt éve szedik be ezt az adófajtát személyek és vendégéjszakák száma után. A tétel a ‘96-os állapotokat vizsgálva azóta megkétszereződött: az eredetileg 150 forintos mérték jelenleg 300 forint. A testület megállapítása szerint azonban a belföldi magánszemélyek fizetési kedvezményben részesülhetnek. Bár az eredeti, ‘92-es 50 százalékos kedvezmény azóta csökkent, az engedmény még ma is 33,33 százalékot tesz ki. Változások történtek az évek során az építményadó területén is, hiszen azt eredetileg csupán a mezőgazdasági és egyéb, nem lakáscélú építményekre állapították meg. Ma viszont az építmények, lakások és nem lakás céljára szolgáló épületek adóztatása is zajlik. A helyi lakosság itt is igen jelentős kedvezményben részesül, hiszen számukra az önkormányzat saját tulajdonú ingatlan után 100 százalékos adókedvezményt állapított meg.
A beszámoló megállapította: az idegenforgalmi adó kivételével Hévíz minden adóneme a helyi adótörvény által meghatározott maximális mértéknél alacsonyabb szintű.

vissza az elejére


Még nem épül üzletközpont

A közelmúltban Hévíz önkormányzata pályázatot írt ki a nagyparkoló mögötti területen élelmiszerközpont építésére. Tódor András, a városfejlesztési bizottság elnökének tájékoztatója szerint a pályázati kiírásra két cég jelentkezett, mindkettő elképzelésében 3 és fél szintes, lakóházakkal kibővített üzletközpont szerepelt. Miután a tervek ellentétesek a város által kiírt pályázati feltételekkel, a bizottság visszautasította mindkét céget azzal, hogy nyújtsanak be újabb, már az eredeti kiírásnak megfelelő javaslatot.

vissza az elejére


Demonstráltak

Június 30-án este szerte az országban megrendezték az egészségügyben dolgozók demonstrációját. Keszthelyen a városi kórház 383 dolgozója közül 92-en vettek részt az eseményen.

A csendes tüntetés résztvevői 18 órakor a városi kórház udvaráról indultak, majd a sétáló utcán át érkeztek meg a Fő térre, a gimnázium elé, ahol felolvasták az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének a társadalomhoz címzett nyílt levelét, valamint a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának állásfoglalását.
Az EDDSZ nyílt levelében megfogalmazta, hogy a 2000. év költségvetése tragikus helyzetet teremt az egészségügyi ágazatban, és továbbra sem hoz érzékelhető javulást a szociális területen. Az egészségügyi dolgozók többsége túlmunkával sem tudja munkahelyén megkeresni önmaga és családja számára a tisztességes megélhetéshez szükséges bért, ezért elég sok a pályaelhagyó az ágazatban.
Dr. Pintér Ágnes, a keszthelyi kórház szakszervezeti titkára kérdésünkre elmondta: az intézményben dolgozó orvosok átlagkeresete bruttó 77.728 forint. Az egészségügyi szakdolgozóké – ide tartoznak a nővérek, az asszisztensek – 39.764 forint. Az egészségügyi fizikai dolgozóké 35.275, a gazdasági-műszaki dolgozóké 43.516, a fizikai munkásoké 33.263 forint. Dr. Pintér Ágnes azt is hozzátette: azok az egészségügyi dolgozók, akik ügyelnek, egy év alatt valójában másfél évet dolgoznak, ám ez a nyugdíjazás körülményeibe nem számít bele, nem mehetnek előbb nyugdíjba.
Az EDDSZ és a SZEF egységes állásfoglalása az, hogy a kormány gyors döntésével javítson az egészségügyi dolgozók helyzetén.

vissza az elejére


Kiállítás a Goldmarkban

A Goldmark Károly Művelődési Központ nyári kiállítási programjai sorában jelenleg Koczogh András szobrászművész alkotásait – amelyet a megnyitón Bokros László festőművész ajánlott az érdeklődők figyelmébe – tekinthetik meg a látogatók. A nagyméretű faszobrok és térplasztikák július 14-éig várják az érdeklődőket.

vissza az elejére