Szezon a kastélyban is

Zalai Borfesztivál

Keszthelyi iskola-példa

Kezelhető az adósság

Születésnapi koncert


Jelentős változások 2000-ben

Szezon a kastélyban is

– A 2000. év a kastély életében jelentős változást hozott mind a zenei életben, a kulturális tevékenységben és az építkezéseket illetően is – mondta beszélgetésünk kezdetekor dr. Czoma László, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója.

– Elkészült a pálmaház, és készen van a Balaton-vidék botanikus kertjének tervezete, már tudjuk, hova kerül a mintegy 180 védett növény. A fél hektáros területen még ebben az évben elkészülnek az utak, jövőre csupán a növények telepítése marad. A belső tó helyét is kijelöltük, most arra készülünk, hogy a Flóra-szoborra kiírjuk a pályázatot. A kovácsoltvas kerítés terveit is elkészítette Csontos Csaba: ez a Balaton hullámait fogjaA vendégek a kulturált parkot is kedvelik. idézni. Még ebben az évben hozzákezdünk a lóváltó állomás rekonstrukciós munkáihoz. Hamarosan, augusztus 3-tól megkezdődik az Ybl-lovarda tereprendezése, mintegy 50 millió forintot fordítunk rá; egy gyönyörű kovácsoltvas kerítés is épül a lovarda elé. Napokkal ezelőtt sikerült megállapodnunk az osztrák hintótulajdonossal, még ebben az évben átkerülnek a hintók, bár még nem tudjuk azokat a végleges helyükön elhelyezni. Reméljük, hogy az anyag 30-40 százaléka már 2001-ben látható lesz.
– Készül a kastélypark visszakapott – a volt honvédségi – területe?
– A közelmúltban a Kincstári Vagyonigazgatóság a várossal szemben megnyerte az útpert, amelynek tárgya a Pál-Bercsényi utcákat összekötő szakasz volt. Amint kiderült, ezt az utat a nyolcvanas években teljesen törvénytelenül íratta a saját nevére, ugyanis egyszerűen kivonta az állam tulajdonából. A másodfokú bíróság az állam tulajdonába helyezte vissza, és így az is a kastély kezelésébe kerül. Elkezdődtek a Stromfeld utca folytatásaként megépítésre kerülő (régi Bécsi út) tervezési munkálatai, várhatóan egy éven belül meg is épül, és akkor kerül lezárásra a Pál-Bercsényi szakasz. Megállapodást kötöttünk ugyanis a város önkormányzatával, hogy önkényesen, önhatalmúlag nem zárjuk le a szakaszt, csak akkor, ha gondoskodtunk a kiváltásáról.
– Fenékpuszta?
– Annak a területnek a tervezése is megkezdődik az idén, csak ez kerül közel 50 millió forintba. Ki kell váltanunk azA lovarda épülete. ottani lakásokat, amelyek komfort nélküliek; az ott lakóknak nagyobb komfortfokozatú lakásokat ajánlunk majd fel.– Ezek mellett zavartalanul folynak a kastélymúzeum programjai...
– Igen; sok kiállításunk volt már az idén, amelyek közül nagy sikere volt Soproni Horváth József akvarell képeinek, illetve a méltatlanul elfeledett, 115. éve született Czencz János emlékére rendezett kiállításnak. Augusztusban új tárlatot is nyitunk Történelmi arcképcsarnok címmel, amelyben a honfoglalástól a XIX. század végéig tekintjük át a magyarság kiemelkedő személyiségeit. Debrecenből érkezett hozzánk egy kérés: nagyértékű képadomány érkezett a számukra, és azt szeretnék, ha először a kastélymúzeumban kerülne kiállításra. Előkészületben van a nagy – ám szintén elfeledett – világutazó, Festetics Rudolf emlékére rendezendő kiállítás. Ez fantasztikus, korabeli technikával készült fotókat, illetve a világ különböző tájairól származó tárgyakat foglal majd magába. Tervezzük már a jövő év nagy kiállítását: a márványteremben a Ritkaságok, becses óságok helyén 2001-ben az öt történelmi nagyegyház anyaga lesz látható.
– Nyáron rendszeresek a kurzusok a kastélyban...
– Természetesen idén sincs ez másképp, tizedik alkalommal zajlottak le a barokk-reneszánsz hetek, itt volt Lorenz Dávid, Szokolay Balázs, Onczay Csaba, és akiket már évről évre megszokhattunk. Ami újdonság: augusztusban fiatalok számára zenei tábor kerül megrendezésre. Ezúttal nemcsak a zene, hanem a színház is teret kapott a kastélyban: kilenc alkalommal, nagy sikerrel és nagy érdeklődés mellett adta elő a kecskeméti színház társulata Shakespeare: Tévedések vígjátéka című művét.
– A politikusok sem kerülték el a történelmi falakat.
– A közelmúltban olasz miniszterek, államtitkárok jártak nálunk, akikkel megállapodtunk: nyitunk Olaszország felé, és testvérkastélyt keresnek nekünk. Azután lehet majd számítani olasz kiállítókra, zeneművészekre. Aláírtunk egyKészülnek az utak a pálmaháznál. megállapodást a Loire-menti Brissac-kastély márkijával, akinek a felesége a Széchenyiek rokona: két év múlva, abban az 500 éves kastélyban felállítunk egy Széchenyi-szobrot. Itt a kastélymúzeumban pedig arra törekszünk, hogy továbbra is tudjunk újat nyújtani látogatóinknak. Az Ybl-lovarda mellett például fél hektárnyi területen egy szabadkőműves parkot hozunk létre, mivel a Festeticsek köztudottan kapcsolódtak a mozgalomhoz.
– Milyen egy szabadkőműves park?
– A szabadkőművesek jelképekkel dolgoznak, bizonyos növények is rendszeresen visszatérő motívumok náluk. Ilyen szimbólum-növényeket ültetünk a parkba, és ezen jelekkel ellátott padok kerülnek majd oda. Jövőre egy tanácskozást is tervezünk „Szabadkőművesség, zsidóság, kereszténység” címmel. Valójában az a tervünk, hogy aki ide bejön, el tudjon tölteni egy teljes napot. Ezért egy, a XIX. századot idéző étterem is helyet kap a kastélypark új részében, ahol mindenki megtalálhatja majd az ízlésének, pénztárcájának megfelelő ételeket, italokat. Év végén elbontjuk a rendőrség által használt Pál utcai épületet, amelynek helyén egy közel 100 autót befogadó parkoló lesz, ahol a vendégeink nyugodtan hagyhatják gépkocsijaikat.

Kalmár Mónika

vissza az elejére


A VIII. Zalai Borcégér Keszthelyen

Zalai Borfesztivál

Lapunk megjelenésének időpontjában már javában zajlik a VIII. alkalommal megrendezésre kerülő Zalai Borcégér programsorozata. A fesztivál 1992-ben indult útjára, s ez volt az első az azóta számos helyen megrendezésre kerülő borfesztiválok sorában.

Dr. Bakonyi Károly, a Zalai Szőlős és Borosgazdák Egyesületének elnöke és Páli Lajos, a megye főkertésze kezdeményezte, hogy a magyar borkultúrát ebben a térségben is a méltó helyére kellene emelni, hiszen a zalai borok semmivel sem rosszabbak, mint más területek borai. Így kapott formát a Zalai Borcégér, amely évente azonos időben, azonos helyen – a Balaton partján – kerül megrendezésre, az idén már VIII. alkalommal. A Helikon szálló és a móló közötti területen sikerült az évek során – ha nem is teljes mértékben – kialakítani az ehhez szükséges infrastruktúrát. A sétányon a borházak biztosítják, hogy a jellegzetesen e tájhoz kötődő borokat ki-ki kedvére megkóstolhassa, és a kialakított kézművesek utcájában megtekinthesse a bemutatókat, s válogathasson a népművészeti kirakodó vásár kínálatából.
A borok seregszemléjén, s a nyilvános borbírálaton kívül számos kiegészítő program is színesíti augusztus első hat napjának eseménysorozatát. Folklórgála, cigányzene, fúvóskoncert, rock and roll bemutató, modern táncgála és bor-bál is szerepel a kínálatban, s vasárnap este a zárás jegyében ír zene és táncest szórakoztatja a közönséget. A VIII. Zalai Borcégér eseményeiről – amelyet Nógrádi László közlekedési és vízügyi miniszter nyitott meg – lapunk következő számában számolunk be.

vissza az elejére


Rossz döntés született?

Keszthelyi iskola-példa

Július 13-i soron kívüli ülésén tárgyalt a keszthelyi képviselő-testület a műszaki szakközépiskola tanteremigényéről; az ügyben hozott döntés később nagy vihart kavart.
Szemes Péter, az iskola igazgatója május 3-án írt levelében arról értesítette Milus Lajost, az önkormányzat művelődési osztályának vezetőjét, hogy a megyei közoktatás-fejlesztési tervben már évek óta szerepel, hogy az intézménynek a változások miatt tanteremhiánya lesz. „Az elmúlt két évben már érződött a hiány, amit ha nagy nehézségek árán is, de sikerült áthidalnunk. Szeptembertől viszont – mivel a beiskolázás megtörtént – már nem halasztható tovább a tanterembővítés megvalósítása, vagyis szükségünk lesz négy tanteremre” – írja levelében Szemes Péter.
A művelődési osztály vezetője az ülésre készített előterjesztésben részletesen taglalja a lehetséges megoldásokat; megállapította, hogy a zeneiskola, illetve a Goldmark Károly Művelődési Központ 1-1 helyiségében megoldható lenne a négy tanulócsoport elhelyezése, és valamennyi csoport befogadására lehetőséget tudna biztosítani a Szendrey iskola, e megoldást azonban az intézmény igazgatója pedagógiai szempontokra hivatkozva az iskolára nézve hátrányosnak tartja. Az előterjesztést – az idő szűke miatt – egy bizottság sem tárgyalta.
A napirend tárgyalása során dr. Müller Róbert felszólalásában elmondta: a megyei önkormányzat és a műszaki szakközépiskola azonos véleménye alapján a Csokonai ÁMK-ból négy osztályt át kell vezényelni a Szendreybe, így a felszabadult termekbe beköltözhetne a műszaki. Dr. Kovács István arra hívta fel a figyelmet, abban kell dönteni, ki, és milyen határidővel mondja meg a megoldást, mivel az iskolakezdés miatt két héten belül minden intézményvezetőnek tudnia kell, milyen feltételekkel indul az új tanévnek. Dr. Szabó Imre polgármester nem tartotta célszerűnek, hogy egy megosztott intézmény helyett kettő legyen a városban.
A képviselők többsége egyetértett dr. Müller Róberttel, és végül Vargáné Várkonyi Erzsébet olvasta fel módosító javaslatát: a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a négy osztály Csokonai ÁMK Forfa épületében történő elhelyezésére, szükség esetén az alsótagozatból csoportok átirányítására a Szendrey Júlia Általános Iskola épületébe. A javaslatot a testület 11 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
A csokonais szülőket, illetve az iskola vezetését és tanárait derült égből villámcsapásként érte a hír: a műszaki hozzájuk költözik, ők meg mehetnek a Szendreybe – ahelyett, hogy egyből a műszaki menne oda. Az érintettek petíciókat kezdtek írni, és július 19-re egy fórumot szerveztek, amelyen dr. Szabó Imre polgármester és Milus Lajos művelődési osztályvezető is részt vett. E fórumon elhangzottak az érvek az iskola megosztásával szemben. A résztvevők elmondták: értelmetlenségnek tartják, hogy szétszednek egy jól működő iskolát; másrészt a két intézmény tanulói között nagy a korkülönbség, nem biztos, hogy jó hatással lenne például a 18 éves dohányzó diák magatartása a hatéves alsóséra. A szülők azt is elmondták: ők a Csokonaiba íratták a gyermekeiket, nem a Szendreybe, mert úgy tartják, hogy az általuk választott intézmény a legmegfelelőbb – éppen ezért azt szeretnék, ha a tanulók továbbra is oda járhatnának, ahova eddig. A fórumon a polgármester elismerte: úgy tűnik, rossz döntést hozott a képviselő-testület.
– Elszomorítónak tartom, hogy szülők, pedagógusok és gyerekek ahelyett, hogy önfeledten élveznék a nyarat és kipihennék az elmúlt tanév fáradalmait, petíciókat kell, hogy írjanak, nyílt leveleket fogalmaznak, és az iskolájukért, munkahelyükért kell, hogy aggódjanak – mondta Komoróczi Lajos, a Csokonai ÁMK iskolaszékének elnöke, amikor a történtekről beszélgettünk. – Mellesleg azt sem értem, ha a képviselő-testület elfogadta a Szendrey iskola igazgatójának azt az érvét, hogy pedagógiai szempontból intézményére nézve hátrányosnak tartja, hogy a műszakisok oda járjanak, miből gondolják a tisztelt városatyák, hogy akkor a Csokonainak az jó?
– A fórum óta eltelt időszakban már több pozitívum is történt – tette hozzá Farsang Imréné, az intézmény nevelési igazgató-helyettese. – Első helyen a polgármester úr által összehívott intézményvezetői értekezletet kell, hogy említsem, ahol markánsan megfogalmazódott: szakmai és etikai szempontból is elfogadhatatlan, hogy egy oktatási intézmény egy másik önálló intézmény hátrányára kívánja megvalósítani pedagógiai terveit. Külön köszönet dr. Tóth Lászlónak, a Nagyváthy SZKI igazgatójának, aki felajánlotta az általa vezetett intézmény udvarán üresen álló kis épületet a műszaki tanteremgondjainak megoldására.
Időközben elkészült az ÁNTSZ keszthelyi vezetője, dr. Vajda Károly városi tiszti főorvos szakvéleménye is, amely több szempontból sem javasolja az ennyire eltérő korú tanulócsoportok „egy folyosón, egymás melletti termekben történő elhelyezését.”
– A sajtóból, illetve a „szájhagyomány útján” informálódott szülők, pedagógusok, ismerősök és ismeretlenek közül számosan megkerestek az események kirobbanása óta, és azon túl, hogy felháborodásuknak adtak hangot, segítségüket is felajánlották az „iskolaügy” megoldására; ez jól esett...
Bár a polgármestert, aki éppen szabadságát tölti, nem tudtuk elérni, annyit megtudtunk: augusztus 10-én a képviselő-testület újra tárgyalja az „iskola-ügyet”.

Kalmár Mónika

vissza az elejére


Sajtótájékoztató a kórház munkájáról

Kezelhető az adósság

Bizonyára arra számítottak az újságírók, hogy a keszthelyi kórház éléről váratlanul távozó dr. Menyhárt Miklós lépésének indokairól, vagy legalábbis az önkormányzat etekintetben kialakított álláspontjáról hall majd a július közepén tartott tájékoztatón, éppen ezért a szokásosnál jóval nagyobb érdeklődés mellett zajlott az esemény a városházán. A várt szenzáció azonban elmaradt.

Amint azt dr. Szabó Imre polgármester elmondta, a tájékoztató összehívását az országosan „beígért” kórházi ágyszámcsökkentés indokolta, hogy megerősítsék: a kórházban minden rendben, a szakmai munka zavartalanul folyik.
Ezt erősítette meg dr. Szenkovszky Adrienn megbízott igazgató is, aki kiemelte az egyes osztályokon folyó színvonalas munkát; hangsúlyozottan szólt a gyermekosztály tevékenységéről, ahol dr. Károlyi György osztályvezető főorvos ténykedésének köszönhetően a környéken egyedülálló gyógyászati módszereket vezettek be, illetve profilt is bővítettek: szakambulancia működik az osztályon, és éppen folyamatban van a rehabilitációs részleg kialakítása. A sebészeten újdonság az epesebészeti ambulancia, plasztikai sebész is dolgozik az osztályon, ősztől pedig beindul a lézersebészet. A nőgyógyászaton bevezetett sürgősségi fogamzásgátlás az abortuszokat megelőzendő került bevezetésre: itt térítésmentesen kaphatják meg a „rászorulók” az esemény után 72 órán belül alkalmazható készítményt, illetve megfelelő orvosi tanácsokkal is ellátják mindazokat, akik erre igényt tartanak.
Vancsura Miklós, a június 29-én kinevezett önkormányzati biztos is szólt és elmondta, hogy a kórház adósságállománya – ami a harminc napon túli kifizetetlen számlákat tekintve közel harmincmillió forint – kezelhető, nem hátráltatja a betegellátást.
Amint mondta, az elmúlt évek stabilizációs folyamata meghozta eredményét a gyermekosztályon, illetve a sebészeten, a belgyógyászatról azonban sok szakorvos elvándorolt, aminek országos okai vannak. Meglehetősen nagy a betegelvándorlás is, amelynek okai abban is keresendők, hogy nem volt megfelelő a kommunikáció a családorvosok és a kórházi orvosok között, sok háziorvos nincs tisztában azzal, hogy a keszthelyi kórházban milyen szakambulanciák, kezelések, műtéti típusok érhetők el, amin sürgősen változtatni kell, hiszen az intézmény komoly versenyhelyzetben van a tapolcai és a zalaegerszegi kórház közelsége miatt.

vissza az elejére


Vértes Árpád 60 éves

Születésnapi koncert

A Nemzetközi Művészképző és az Alapítvány a Művészetért koncerttel köszöntötte 60. születésnapján Vértes Árpádot. Hévíz polgármestere az alapítványok által szervezett est védnöki szerepét is magára vállalta. A Deák téri átriumban a születésnapját ünneplő polgármester és számos érdeklődő előtt komolyzenei művek dalbetétei csendültek fel többek között Lehár, Puccini, Bizet műveiből. A zeneszerető közönséget Kégl Antal kalauzolta a dalok világában, az estet Felber Gabriella szervezte. 

vissza az elejére


Kezdő oldal

Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online