Méltóságteljes ünneplés

Utazás 2008 Kiállítás

Becsüljük meg magunkat

Templomrekonstrukció

Hírek – röviden


MÁRCIUS 15-E KESZTHELYEN

Méltóságteljes ünneplés

Ruzsics Ferenc polgármester a hazaszeretetről is beszélt.A Szabad Sajtó Napja alkalmából a városháza dísztermében tartott fogadással vette kezdetét az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepség március 15-én. A helyi média meghívottjai előtt Ruzsics Ferenc polgármester egyebek mellett azt emelte ki: a sajtónak óriási felelőssége van az objektív tájékoztatásban. A városon belül és kívül is szoros együttműködésre van szükség, hogy hitelesen jelenjen meg mindaz, ami elhangzott, vagy megtörtént egy-egy esemény kapcsán.

A ragyogó napsütés sok száz helyi polgárt csalt ki a Fő térre, ahol elsőként köszöntötték az ünneplőket. A huszárokkal, néptáncosokkal, fúvósokkal kiegészült felvonulók azután a Balatoni Múzeum előtti térre sétáltak, ahol versmondók, népzenészek és néptánccsoportok is szórakoztatták az egybegyűlteket.

Köszöntőjében Manninger Jenő országgyűlési képviselő a szabadság és a felelős népképviselet kifejezéseket emelte ki az ünnep széles fogalomtárából. A 48-ban megfogalmazott eszmék zöme mostanra megvalósult, már szabadon ünnepelhetünk, de akkor teszünk jól, ha "nem engedünk a 48-ból"-hangoztatta.

Ruzsics Ferenc polgármester a magyarság legnagyobb ünnepén arra emlékeztetett, csak a mi forradalmunk – köszönhetően a felelős magyar kormánynak – volt vér nélküli, amivel már 160 évvel ezelőtt is példát adtunk a világnak. A nemzet iránti elkötelezettségből, hazaszeretetből, felelős gondolkodásból és gondoskodásból, valamint erkölcsösségből is példát adtak az akkori kormány tagjai. A Batthyány-kormánynak köszönhető, hogy szabad lett a sajtó, a vallásgyakorlás, eltörölték a cenzúrát, megszűnt a jobbágyok évszázados kiszolgáltatottsága, jogban és kötelezettségben mindenki egyenlővé vált.

Az új alkotmány pedig lezárta a feudális nemesi Magyarország korszakát. Pákozdtól Világosig sok vereség és győzelmi mámor, sok könny és megannyi mosoly, sok keserűség és öröm jutott a magyarságnak, de a túlerővel szemben tehetetlennek bizonyultunk. Sorsunk most már a saját kezünkben van, és épp itt az ideje annak, hogy az, jobbra forduljon!

A vívmányokat csokorba szedő beszéd után dr. Kedves Gyula alezredes, a Hadtörténeti Múzeum igazgató-helyettese részletesen felidézte a forradalom dicső történéseit, Keszthely és Zala népének derekas kitartását.

vissza az elejére


Utazás 2008 Kiállítás

A turizmus legnagyobb hazai seregszemléjén, a fővárosi Hungexpo D pavilonjában az Utazás 2008 kiállításon közös öszszefogással állítottak ki a hévízi idegenforgalom szereplői. A dinamikusabb, frissebb arculatot mutató, poszterekkel gazdagon illusztrált standon a szobakiadók és a szállodások külön vásári akciókkal várták az érdeklődőket. A szervezés és a külcsíny a helyi Turizmus és Marketing Egyesület (HÉTUMAE) szakembereit dicsérte.

A szakmai napon tartott sajtótájékoztatón Lázár László, az önkormányzat idegenforgalmi bizottságának vezetője a HÉTUMAE szerepvállalását és munkáját méltatva azt emelte ki, hogy tavaly 10 százalékkal emelkedett a fürdőváros vendégforgalma, ami nagyobbrészt a belföldi gyógyturistáknak köszönhető.

Könnyíd László, a civil szervezet elnöke arról is beszélt, hogy Hévíz nem csupán az idős korosztály számára kínál üdülési lehetőséget, ezt fejezi ki a poszterek lendületes dizájnja is. A frissen elkészült tematikus prospektusok már az új egészség és wellness irányvonalat felvállalva jöttek ki a nyomdából. Az eseménynaptárban új elem a július közepén tartandó Tó-fesztivál. Dr. Hegedűs Lajos, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház főigazgatója azt emelte ki, hogy a jövőben a várossal, az egyesülettel és a szállodákkal összefogva, több közös rendezvényt is szeretnének szervezni.

A tavalyi év egyébként a társaság életében is kedvezően alakult, hiszen a fürdőket rekordszámú vendég kereste fel. Tavaly decemberben fogadták az egymilliomodik látogatót. A jövőben még inkább kedveskedni szeretnének a hazai látogatóknak. A kht. több gyógyturisztikai beruházás, fejlesztés megvalósítása előtt áll, amelyekkel maradandó értéket kívánnak alkotni Hévízen.

vissza az elejére


HÉVÍZI MEGEMLÉKEZÉS

Becsüljük meg magunkat

Hévízen a hagyományőrző huszárok bevonulásával kezdődött az ünnepség.A tapolcai Honvéd Hagyományőrző Egyesület huszárjainak a városháza dísztermébe vonulásával vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepség, amelyen dr. Szarka Lajos, a Festetics György Művelődési Központ igazgatója egy Bibó Istvántól kölcsönvett gondolattal elmélkedett arról, hogy az 1848-as nemzedék a magyar történelemben mindaddig példátlan bátorságáról és tisztánlátásáról tett tanúbizonyságot, miközben egy ritka és sikeres társadalmi átalakulást is levezényelt.

 Az ünnepség méltó megszervezéséért felelős helytörténész megemlékezett Szappanos Józsefről is, aki egyedüli egregyi honvédként vett részt a szabadságharcban.
Mielőtt a város vezetői, intézmények elöljárói, a civil és társadalmi, valamint politikai szervezetek irányítói koszorúztak volna az 1848/1956-os emlékműnél, a centenáriumi emlékkőnél, Kossuth Lajos szobránál, és Gyulai Gaál Miklós zalai honvédtábornok emlékhelyénél, a dísztermi megemlékezésen „Most, vagy soha” címmel bemutatták a Bibó AGSZ diákjainak műsorát, amelyet Keserű Tímea és Gál Tamás pedagógusok tanítottak be.

A megemlékezés szónoka Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója a magyarság legszebb ünnepén mondott beszédében kiemelte: a nemzetünk a valaha volt legkiválóbb Batthyány-kormány vezetésével, Európában egyedülálló módon, nagy lendülettel, teljesen törvényes módon fogott hozzá az új ország, új társadalmi rend felépítéséhez. A 170 ezer fős elszánt hadsereget csak a kétszeres túlerő tudta térdre kényszeríteni. Kitartásunk és hősiességünk általános elismerést keltett szerte a világon.

A keszthelyi Georgikon hallgatói elsőként álltak be a honvédseregbe, de még a premontrei paptanárok is katonák lettek. Megyénk több zászlóaljnyi honvédot küldött a csatamezőkre. Az Európai Unió nem egy nemzetközi zsibvásár, hanem öntudatos emberek által alkotott egység, akik pontosan tudják, hogy ebben a közösségben csak azokat becsülik meg, akik magukat is illően megbecsülik. A szónok bízott a jelen kor összefogásának erejében, a közösségünk elszántságában, a nemzet kitartó védelmezésében.

vissza az elejére


LEVÉL A VÁROSLAKÓKHOZ

Templomrekonstrukció

A keszthelyi Fő teret a gimnázium épülettömbje és a plébániatemplom uralja, az 1880-as években homlokzata elé épített neogót toronnyal. Az eredeti ferences templom 1386-ban épült gótikus stílusban a fenékpusztai erőd köveiből. A török időkben várrá alakították át, majd a ferencesek barokk stílusban újították fel. A hazánk legnagyobb felületű gótikus freskóit magában foglaló templom mára ismét felújításra szorul.

A Pécsett nemrégiben megjavított óraszerkezet visszaállításának is egyik feltétele a torony rekonstrukciója, amely az elején tart – tudatta lapunkkal dr. Léber Mihály plébános. Áprilisban mindenképp szeretnék elkezdeni a várhatóan három hónapig tartó rekonstrukciót, amelynek végösszege a 40 millió forintot is elérheti. A felújítás magában foglalja a műemlék felügyelet által engedélyezett formában történő festést, a belső kőműves munkákat, a nyílászáró cseréket, egyes faszerkezetek cseréjét, a toronysisak rézzel való lefedését.

A négy toronyban lévő kőelemek beállítása, a fa- illetve asztalosipari munkák elvégzése, a beázások kijavítása, a belső terek alapos megtisztítása tovább már nem volt elodázható. Nem csupán az óra- de a harangszerkezet helyreállítását is tervbe vették. Mihály atya helyi, vagy környékbeli jóakaratú mesteremberekkel szeretné elvégeztetni a munkát.

A benyújtandó pályázat egyharmad részét az egyházmegye lényegében már biztosította, a tervek megvalósulásához csak a sikeres elbírálás kell, valamint a város, a helyi hívek segítsége, a jó szándékú vállalkozók nagylelkű támogatása. Léber atya hamarosan levélben fordul segítségért minden városlakóhoz, hogy nyárra, Isten dicsőségét hirdetve, kívül belül megszépülhessen a templom.

vissza az elejére


Hírek – röviden

XVI. kategóriájú hatfős, nemzetközi sakktornát rendeztek március 18. és 28. között a hévízi Palace Hotelben a két hónapja 64 évesen elhunyt Bobby Fischer, amerikai ex-sakkvilágbajnok emlékére. A tízfordulós fürdővárosi viadal résztvevőinek átlag élő-pontszáma 2645, s ilyen erősségű mezőnyt a 2003-as Tehetség és Kurázsi elnevezésű verseny óta nem sikerült Magyarországon asztalhoz ültetni. Izraeli, német, román és spanyol versenyzők is szerepeltek a tornán. A játszmákat a versenynek otthont adó szálloda honlapján lehetett élőben nyomon követni.
A torna győztese 1000, a második helyezettje 500 euróval gazdagodott.

* * *

Az állatorvosi kamara megyei szervezete idén is, mint eddig két ízben a hévízi Hotel Heliosban tartotta kétnapos, az állatorvosok továbbképzési kreditpont gyűjtésre is alkalmas regionális konferenciáját, melynek célkeresztjébe a kis- és haszonállat gyógyászati praxis aktuális feladatai kerültek. A környező megyékből és Zalából csaknem hetven szakember tisztelte meg jelenlétével a tanácskozást, melynek fő szervezője dr. Németh Tamás volt, aki a szakmai és továbbképzési bizottság elnökeként is üdvözölte a megjelenteket.

Felkért előadók tartottak rövidebb hoszszabb prezentációkat az állatgyógyászat különféle szakterületeiről, a prevencióról, a terápiás lehetőségekről. Az első napon az új védőoltások és a kisállatok belgyógyászati problémái kerültek terítékre. Az állattartás körülményeiről, az oltóanyag újdonságokról, a haszonállatok egészségügyi kérdéseiről, a vágóállatok EU-s előírás szerinti monitorozásáról, a hatósági feladatellátás bővüléséről másnap hangzott el csaknem húsz referátum. A rendezvényt támogatók alkalmi kiállításának standjaira felkerültek az új állatgyógyászati eszközök, anyagok, berendezések, szakkiadványok.

* * *

„Hazádnak rendületlenül…” címmel rendeztek történelmi versenyt a kisrégió hetedik osztályosai számára a közelmúltban, a városi gyermekkönyvtárban – tudatta lapunkkal Tóth Rita gyermekkönyvtáros. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc témaköreiből öszszeállított feladatokat legügyesebben Mátrai Dóra oldotta meg, aki a Vonyarcvashegyi Eötvös-iskolában Ertsey Csabáné pedagógus segédletével készült fel a megmérettetésre. A második helyet Slemmer László szerezte meg. Takácsné Kovács Erzsébet felkészítettje az alsópáhoki dr. Szántó Imre általános iskolának is dicsőséget szerzett. A harmadik helyre rangsorolta a zsűri Tóth Marcellt, a Csány-Szendrey ÁMK diákját, akit Palágyi Árpád felkészítő pedagógus segített hozzá a sikeres szerepléshez.

vissza az elejére


Zalai Napló

Zala Média online

Zala.hu