Közelmúlt, jelen, jövő

A hévízi mozi sikereiről

Ahogy a munkáltatók látják


Intézményi számvetés Keszthelyen

Közelmúlt, jelen, jövő

Január van, a számvetés ideje. Mi történt 2009-ben? Mi a tanulság? Hogyan tovább 2010-ben? Három keszthelyi intézmény vezetőjét kértük arra, hogy a legjobb és a legrosszabb oldaláról értékeljék az elmúlt évet, és mondjanak néhány gondolatot a jelenről valamint a közeljövőt érintő terveikről.

Felkérésünknek eleget tett dr. Kvarda Attila, a városi kórház főigazgatója; Laczikó Károly, a keszthelyi tűzoltóság parancsnoka; és Pálné Szelencsik Klára, a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola igazgatója. Az intézményvezetőket az alábbi öt kérdés megválaszolására kértük.

1. Jelen pillanatban melyik fontos feladat elvégzésére kell kiemelt figyelmet fordítania? 2. Milyen módon érintette a gazdasági válság az intézményt 2009-ben? 3. A tavalyi esztendőt alapul véve, mire a legbüszkébb az intézmény működésével kapcsolatban? 4. Ha az intézmény működtetésének pénzügyi vonatkozásaira tekintünk, lát-e okot az optimizmusra így az év elején? 5. Mi az a terv, elgondolás, amit 2010-ben intézményvezetőként feltétlenül végre kíván hajtani?

DR. KVARDA ATTILA

Kvarda Attila– A napokban a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos betegellátásnak a szervezése. 2010. évben teljesítmény volumen korláttal dolgozunk, ami befolyásolja, illetve meghatározza a tevékenységünk mennyiségét. Ennek megfelelően kell a járó- és fekvőellátás számszerű adatait meghatározni.

– Az egészségügyi intézményeknél, így a keszthelyi kórháznál is csökkent az Egészségbiztosítási Pénztár által történő finanszírozási összeg. Ez különösen év vége felé jelentett nehézségeket. Ugyanakkor a szakmai anyagok, gyógyszerek és egyéb betegellátáshoz szükséges termékek árai emelkedtek. Folyamatosan kellett konzultálni a beszállítókkal a fizetési határidők módosításáról, illetve kifizetések ütemezéséről.

– A legbüszkébb arra vagyok, hogy 2009. évben stabilan tudott a kórház működni, új osztályvezető főorvosok, szakorvosok és szakdolgozók érkeztek hozzánk. Előrelépés volt a Sürgősségi Osztály működésének elindítása, ápolási– és krónikus ágyak elhelyezése, valamint a szülészeti részleg felújítása.

– Alapvetően optimista ember vagyok, de ismerve a finanszírozásra vonatkozó számokat, sajnos nem vagyok túl bizakodó. A finanszírozási összeg, ha így marad ebben az évben sem lesz elegendő ahhoz, hogy műszereket, eszközöket cseréljünk vagy újakat szerezzünk be. Ez a helyzet rendkívüli mértékben hátráltatja a szakmai fejlődést és előrelépést. Ilyen finanszírozási környezetben szinte lehetetlen új eljárások és technológiák bevezetése.

– 2010-ben szeretnénk a sebészeti és traumatológiai járóbeteg ellátást új rendelőkbe helyezni. További cél, hogy a Georgikon utcában lévő Tüdőgondozót és tüdőgyógyászati járóbeteg ellátást a kórházba, megfelelő körülmények közé beköltöztessük. Szeretnénk olyan pályázatokon részt venni, melyek a betegellátás színvonalát és az épületek komfortfokozatának növelését segítik elő.

LACZIKÓ KÁROLY


Laczikó Károly– Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága jelenleg két kiemelt fontosságú feladatot hajt végre. Elsősorban az állomány folyamatos képzésére, a szükséges végzettségek, képesítések megszerzésére fektetünk nagy hangsúlyt a jelentős számú fiatal tűzoltó miatt, másodsorban a 2010. évi költségvetés egyeztetése jelent kiemelt feladatot az önkormányzat illetékeseivel.

– A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, így a keszthelyi is állami, normatív finanszírozási rendszer alapján folytatja tevékenységét, amely tevékenység nem termelő, hanem szolgáltatási. Ebből következik, hogy bevételeket csak bérmunkából (pl. veszélyes fák kivágása) tudunk előteremteni, ezért már 2009-ben is csak úgy bizonyult elegendőnek a normatív támogatás, hogy az önkormányzat kiegészítette, mivel a dologi kiadások hozzávetőlegesen csak ötven százalékban finanszírozottak.

– Tűzoltóságunk feladatait tavaly, a felügyeletünket ellátó szervek véleménye szerint, maradéktalanul, szakmailag jó színvonalon látta el. A fiatal, kevés gyakorlati tapasztalattal rendelkező, az utóbbi években felszerelt tűzoltók szakmai felkészültségét fejlesztettük. Az önkormányzat anyagi segítségével bővült szerállományunk egy vízszállító gépjárművel, a laktanyánk is korszerűsödött például hőszigetelt szertárkapuk beépítésével.

– Optimista vagyok a 2010-es évet illetően is. Ésszerű gazdálkodással és az önkormányzat anyagi támogatásával, úgy gondolom biztosítottnak látszik zavartalan működésünk. Természetesen ehhez hozzátartozik, hogy a költségvetésünk még jelenleg nincs elfogadva, továbbá nem ismert még minden tétel, amely a költségvetésünket esetleg terhelni fogja.

– Továbbra is a szakmai munka folyamatos, jó színvonalú végrehajtását tekintem elsődlegesnek. A várhatóan nehéz gazdasági körülmények között olyan gazdálkodást kívánunk folytatni, amellyel a zavartalan működés biztosítható. Végül, de nem utolsósorban folytatni szeretném a tűzoltóságnak, mint kollektívának a megkezdett összekovácsolását, az állomány anyagi és erkölcsi elismerésének szem előtt tartásával.

PÁLNÉ SZELENCSIK KLÁRA

– A féléves munka értékelése és hagyományos programjaink mellett (farsang, megemlékezés a Magyar Kultúra napjáról, óvodás programok tervezése, beiskolázás előkészítése, továbbtanulás stb.), továbbra is különös gondot fordítunk a folyamatos felzárkóztatásra, fejlesztésre, tehetséggondozásra, amelynek eredményeként diákjaink megállják helyüket a választott középiskolákban.

– Intézményünk gazdálkodását az elmúlt évben is a takarékoskodás jellemezte. A dologi kiadások tekintetében nagy figyelmet fordítottunk a gáz, villany és víz takarékos felhasználására, melynek fontosságát a tanulók is megértették. 2004 óta folyamatosan érezzük a kormányzat oktatásfinanszírozásból való pénzkivonását, amely a többi iskolához hasonlóan minket is érint.

– Az elmúlt tanévben ünnepeltük iskolánk fennállásának 5. évfordulóját. Ezen idő alatt intézményünk tanulólétszáma csaknem megduplázódott. Büszkék vagyunk a magyar és keresztény hagyományokon alapuló oktatási, nevelési értékrendünkre, a tanulmányi versenyeken elért szép sikerekre, bensőséges ünnepségeinkre, a gyermekek neveltségi szintjére. Művészeti szakköreink aktívan bekapcsolódtak a város és a megye kulturális életébe.

– Az ország gazdasági helyzetének ismeretében túlzott optimizmusra nincs okunk. A 2010. évi normatívák ismertek, sajnos alacsonyabbak az előző évinél. Leginkább a közüzemi díjak emelkedésétől tartunk. Továbbra is megragadunk minden pályázati lehetőséget és egyre fontosabb szerepet kap iskolánk alapítványa. Kollégáink továbbra is önzetlenül és pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül készítik fel a tanulókat a versenyekre és a továbbtanulásra.

– Legfontosabb feladatunk a ránk bízott gyerekek képességeinek fejlesztése, tudásának, lelki, hitbeli és erkölcsi tartásának megerősítése. Továbbra is két első osztály indítását tervezzük és megtartjuk a szakkörök sokszínű lehetőségét. Jelenleg, amikor a szülőknek kevesebb ideje van gyermekük nevelésére, iskolánk felvállalja a tanulók lelki és érzelmi nevelését is. Továbbra is számítunk a szülői ház segítő együttműködésére és folytatjuk a 127 éves épületünk felújítását.

vissza az elejére


Visszaadni a filmnézés szépségét

A hévízi mozi sikereiről

A hévízi Fontana Filmszínház szakmai irányítását tavalyelőtt szeptemberben Szaknyéri András vette át, amikor elindították a moziban az E-cinema digitális vetítési rendszert. Jelenleg a hagyományos 35-ös filmek mellett a digitális vetítések is szép számban vonzzák a nézőket.

Szaknyéri András közönségkedvenc filmeket rendel.A vezetőnek sikerült fő célkitűzését keresztülvinnie. A korábbi évtizedben megszokott 14-15-17 ezres éves látogatói számot tavaly sikerült 20 ezer fölé tornázni, ami azért is óriási eredmény, mert mostanság inkább az artmozik válságos helyzetéről szólnak a hírek, mint a sikerekről. 2003-ban 969 előadás 12153 nézője hozott össze 4,8 milliós bevételt a fürdővárosban. Tavaly már 1124 filmelőadásra 20154 néző váltott jegyet, 11 milliós bevételt generálva. A mozi vezetőjét a szakmai eredmények hátteréről faggattuk.

– Idekerülésemet követően rövid idő alatt sikerült egy szerencsés, a látogatók számára előnyös műsorstruktúra váltást végrehajtani. A filmkínálatot a helyi igények alapján állítottuk össze. A könnyed kikapcsolódást és szórakozást kínáló sikerfilmekre, romantikus mozira már nem kell hosszú heteket, hónapokat várni. A Hévízen üdülők várakozásait felmérve tavaly minden nap vetítettünk magyar filmet is. Az elmúlt évben három átütő sikerű hazai filmet is műsorra tűztünk.

Folyamatosan vetítettük, és kiemelkedő eredményeket hozott: a Valami Amerika 2., a Made in Hungária és a Kaméleon. A nemzetközi és országos trendnek megfelelően a Jégkorszak 3. volt az a film, amit egy hétig teltházzal játszottunk. Szerencsére gyakran kitehettük a „minden jegy elkelt táblát”. Válság ide, krízis oda az emberek szeretnek moziba járni. A közönség a jó filmekre most is becsábítható. Hazánkban mindössze 40 településen, zömében megyeszékhelyeken, illetve nagyobb plázákban működik filmszínház.

A nehézség és ráfizetés ellenére a gyógyüdülőhely vezetői úgy döntöttek, idén tovább pereg a film a moziban. A jegybevételt az önkormányzat döntése alapján további fejlesztésre fordíthatjuk. A tökéletes kép- és hangminőség adására képes Fontana Filmszínház idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Az üdülőhelyi szórakoztató központ mozi részlegét 1985. augusztus 23-án Kálmán Imre: Az élet muzsikája című filmjével nyitották meg. A szeretett vetítőhelyet méltó módon szeretnénk reflektorfénybe állítani.

Január a magyar kultúra, február a romantikus filmek, március az Oscar-díjas alkotások, április a húsvéthoz kötődő témák, május a hévízi fesztiválok, június a Szent Iván-éj, július a Tavirózsa-fesztivál, augusztus pedig az évfordulós filmünnep jegyében zajlik. „A jövő mozija a kisvárosban” címmel bemutató jelleggel, egy augusztusi szakmai tanácskozás részeként 3D-s filmek is bemutatást nyernek. Mozi üzemeltetését a térség egyetlen települése sem tudta, tudja felvállalni, ezért vallom: nem Keszthely és a nagyrégió mozija vagyunk, de az országé is.

Január közepétől már teltházzal vetítjük James Cameron sikerfilmjét, a látványvilágában felülmúlhatatlan AVATAR-t, és itt lesz a 80 éves Jancsó Miklós filmrendező Oda az igazság című alkotása is. Az adott filmkínálatból mi 2010-ben is a legnagyobb csemegéket igyekszünk kimazsolázni. Minden hétre jut egy-egy „ütős” darab, ami viszszaadja a mozi szeretők hitét, mert a filmszínház hangulata, nagyvászna semmivel nem helyettesíthető.

vissza az elejére


Friss diplomások a munkahelyen

Ahogy a munkáltatók látják

A munkaadók a friss diplomások elméleti ismereteinek hasznosíthatóságával elégedettek legkevésbé – derült ki egy a közelmúltban tartott országos állásbörzéhez kapcsolódó felmérésből. A pályakezdő munkavállalókat is rendszeresen toborzó hazai közép– és nagyvállalatok, multinacionális cégek képviselői eddigi tapasztalataikról számoltak be az újonnan felvett munkatársak képességeit illetően.

Az ismeretek gyakorlatban történő alkalmazhatóságának hiánya mellett a második fő probléma szerintük a fiatalok önállótlansága a napjainkban egyre fontosabb tudatos, kezdeményező hozzáállás helyett. A munkaadók elvárnák, hogy a frissdiplomások rendelkezzenek gyakorlati tudással, tapasztalattal, munkafegyelemmel és önállósággal.

Kommunikációs készségüket, idegen nyelvismeretüket azonos szintűnek, szóbeli készségüket saját és idegen nyelven is hasonlónak, s többnyire az elvárásoknak megfelelőnek minősítették. Az új munkavállalók számítástechnikai ismeretei után az együttműködő készséget értékelték legmagasabb pontszámmal a megkérdezett munkaadók, akik általában keresik a frissdiplomásokat, mert úgy gondolják: az ő rugalmasságuknak, együttműködő készségüknek köszönhetően könnyedén lehet őket a vállalati kultúrához alakítani.

A fiatal álláskeresőknek szakmai tudásukon kívül a kulcskompetenciáikra is érdemes hangsúlyt fektetniük. A munkaadók hangsúlyozzák: az önállóságot, munkafegyelmet, gyakorlati tudást a tanulmányok alatti bármilyen munkavégzés, munkatapasztalat erősítheti – legyen szó szakmai gyakorlatról, gyakornoki programokról, diákmunkáról, közösségi tevékenységről, vagy diákversenyekről. A rugalmasságot, nyitottságot pedig az élet bármely területén lehet gyakorolni, fejleszteni.

vissza az elejére


Zalai Napló

Zala Média online

Zala.hu