Készül a jövő évi költségvetés

Borlovagok „tornája”

Még az idén elkészül


Nem emelkednek a bérleti díjak

Készül a jövő évi költségvetés

Novemberi soros ülésén a keszthelyi képviselő-testület elfogadta a 2013-as költségvetési koncepciót, és megtárgyalta az önkormányzat háromnegyed évi gazdálkodási helyzetét.

Az idei gazdálkodásról szólva Szabó György pénzügyi bizottsági elnök elmondta: takarékos gazdálkodást mutatnak a számok, ám az év hátralevő heteiben is törekedni kell a kiadások minimalizálására, és lehetőség szerint a jelenlegi mintegy 320 millió forintos hitelállomány csökkentésére.
Ruzsics Ferenc polgármester hozzátette: azt a korábbi szabályozást, miszerint a működési célú hiteleket nem vihetik át az önkormányzatok a következő évre, megváltoztatták: 2013. június
30-áig engedélyezi a kormány a likvid és folyószámlahitelek meghosszabbítását – eddig az időpontig fejeződik be ugyanis az önkormányzatok adósságállományának állami rendezése.

Mint ismeretes: a miniszterelnök egy októberi budapesti rendezvényen jelentette be, hogy 612 milliárd forintnyi adósságot vesz át az állam összesen 1956 települési önkormányzattól. Ezzel kapcsolatban a polgármester elmondta: január-februárban kezdődnek meg a konkrét tárgyalások a hitelátvállalás részleteivel kapcsolatban.
A háromnegyedévi gazdálkodást összefoglaló előterjesztésből kitűnik, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények a költségvetési előirányzat kb. 77%-át hívták le, ez időarányosan megfelelő. A helyiadó-bevételek csaknem 90%-ra teljesültek, és az előző évihez képest összességében növekedtek, de még mindig jelentős, 317 millió forintot meghaladó összegre rúg a kivetett, de meg nem fizetett adóhátralék-állomány.

Tárgyalt a testület a 2013. évi költségvetési koncepcióról is: jelen állás szerint a tervezett kiadások mintegy 981 millió forinttal haladják meg a várható bevételeket, de az országos büdzsé elfogadásától sok függ majd. A tervezésnél nehézséget jelentett, hogy jövő évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül, például több tevékenység járási hatáskör lesz, az oktatási és közművelődési intézmények egy részénél megváltozik a fenntartó személye, és módosul az adóbevételek eloszlása is az állam és az önkormányzatok közt.

Ezzel összefüggésben új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől – a pontos országos számadatok azonban még nem ismertek, ezért települési szinten nehéz a tervezés.
Döntöttek a képviselők arról is, hogy nem emelkednek az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjai jövőre.
A belvárosi kereskedők ismét a bérleti díjak csökkentését kérték az önkormányzattól: a tavalyi évhez hasonlóan holtszezonban, a 2012. október 1-től 2013. április 30-ig terjedő időszakra a minimálisan elvárt bérleti díj 75%-ában állapította meg a fizetendő díj mértékét a testület.

vissza az elejére


Előadások, kóstolók

Borlovagok „tornája”

Méltó helyeken ünnepelték nemes italukat a zalai borlovagok. A Da Bibere rend Keszthelyen a Helikon Kastélymúzeumban tartotta évzáró ceremóniáját, majd a Balaton Színházban az ugyancsak hagyományos 100 Hungarikum Bormustrán emlékeztek dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítőre.

Az eseményeken számos borvidék társrendi képviselői is jelen voltak. Elhangzott: száraz, meleg évjárat szülöttei a 2012-es szüretelésű borok, a minőségük megérdemli az ünneplést, az áldást. Dr. Kállay Miklós professzor, a budapesti Corvinus Egyetem borászati tanszékének vezetője, a Magyar Borakadémia elnöke tudományos kitekintéssel beszélt az évjáratról, hangsúlyozva, hogy az időjárási körülmények alapvetően a szőlőre hatnak és nem a borra, ugyanakkor a bor minősége mégis mindig a szőlőtől függ! Utalt rá, hogy a szőlészet és a borászat két külön szakma, de ez nem válik el élesen azáltal, hogy a szőlő a termelőnél végtermék, a borosgazdánál pedig alapanyag.

A rendezvény műsorában fellépet Bálint Natália keszthelyi szopránénekes, aki számos programmal járult hozzá korábban is a borrendi alapító dr. Bakonyi Károly, a magyar szőlőnemesítés 2010-ben elhunyt nagy alakja emlékének ápolásához. A borrend vezetése ezúttal is avatott új tagokat, a közösség létszáma 10 fővel növekedett. Köztük tiszteletbeli lovaggá avatták a rendezvényen szereplő Bálint Natália énekművészt, dr. Kállay Miklós professzort, valamint Jozef Hajdinjak szlovén szakembert.

Továbbá rendi rangba került Eckmann Ernő, a Z+D Kft. tulajdonos-igazgatója, Fábián László svédországban élő szakember, Jakab Zoltán szőlősgazda, dr. Kántor Mónika állatorvos, Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere, a Cezarwinery kereskedelmi vállalkozás képviseletében pedig Kocsis Lajos termelési és Nink Károly kereskedelmi igazgató. A Balaton Színházban a Goldmark Károly Művelődési Központ, a Da Bibere borlovagrend és a helyi Georgikon egyetemi kar által szervezett emlékprogramon széles fajtaválasztékot felölelő, több mint százféle bor szerepelt, számos pincészetet reprezentálva. Borkóstolás mellett előadások hangzottak el szekszárdi, tokaji, villányi pincészetek képviseletében a hungarikum szőlőfajtákról. Egyéb témakörök közt dr. Müller Róbert nyugalmazott múzeumigazgató, a zalai borrend tagja beszélt a balatoni tájhoz kötődő termőhelyek múltjáról és jelenéről. 

vissza az elejére


A főtér-projekt munkáinak nagy része

Még az idén elkészül

Várhatóan december 20-ig a legtöbb helyszínen befejeződnek a belváros-rehabilitáció második ütemének munkálatai. Megújult a piac és több forgalmi csomópont is.

A városi piac látványosan megszépült az elmúlt hetekben: elkészült a fedett árusítórész, melynek a térburkolata is megújult. Új sétány halad át a területen, melyet egyik oldalról fasor és virágágyások, másik oldalról a főtéren álló világítótestekhez igazodó lámpasor szegélyez. Az út lépcsők nélkül vezet végig a területen, és a sétány mentén árusítóhelyeket is kialakítottak. A piac majdnem teljes területe, a parkolási iroda és piacfelügyelőség irodái, valamint a nyilvános illemhely is akadálymentesen megközelíthető a mozgássérültek és a babakocsival közlekedők számára. Ahol szükséges volt, megtörtént a projekt két üteme keretében lerakott burkolatok egymáshoz illesztése, és év végéig elkészül az élelmiszerbolt melletti játszótér is.

Több forgalmi változás is életbe lépett. A napokban megnyílt a Rákóczi és Lovassy utak közti átkötő szakasz az Unterberger utca meghosszabbításában. Elkészült az Arany János utca torkolatának átalakítása is, mely szükséges a Rákóczi utca későbbi kétirányúvá tételéhez. Erre az útfelfestést és a forgalomirányító táblák kihelyezését követően várhatóan decemberben még sor kerül.

A Deák, Széchenyi és Vaszary utcák kereszteződésébe telepített jelzőlámpa – mely a projekt kötelező eleme volt – próbajelleggel már működik, a szükséges további hangolásokat a próbaidőn belül elvégzik a szakemberek.
A főtér-projekt második ütemének része a Georgikon utca és a sétálóutca északi felének megújítása is, ennek keretében kerül sor a Kossuth utca 10–12. számú ház homlokzatfelújítására.
Az elmúlt időben több váratlan esemény is felmerült, melyek módosíthatnak a végső befejezési határidőn. Az önkormányzat konzorciumi partnereként szerződött Keszthely Tourist Kft. – gazdasági nehézségekre hivatkozva – kilépett a projektből, illetve az előkészítés során egyéb akadályok is adódtak.

A rendház átalakításánál a nyílászárók méretein változtatni kellett, és mivel ez a homlokzatot érinti, ezért az építési engedély módosítása volt szükséges. Mégsem valósul meg továbbá az épület alsó szintjére tervezett kávézó és terasz – ennek oka, hogy a VÜZ Nonprofit Kft. nem talált beruházót, aki üzemeltetné a létesítményt.
További hátráltató tényező, hogy a Kossuth utca 10–12. számú épület homlokzatát és tetőszerkezetét a vártnál sokkal rosszabb állapotban találták a felújításnál: itt szükségessé vált a szarufavégek cseréje illetve pótlása, valamint szigetelések és további javítások elvégzése. Nem is lehetséges idén mindent megvalósítani: az épület osztópárkány feletti utcai homlokzata várhatóan csak jövőre újul meg, projekten kívüli források bevonásával, a VÜZ Kft. felújítási keretéből.

Ezek a körülmények mind a támogatási, mind a vállalkozási szerződés módosítását szükségessé teszik, így a projekt befejezését némileg hátráltathatják.
A látványosabb és átmeneti forgalmi kellemetlenséggel járó átalakítások-felújítások döntő többségét azonban ez már nem érinti, a fenti két épület kivételével a többi helyszínen várhatóan december 20-áig befejeződnek a munkák.

vissza az elejére