Szezonértékelés

A sérelmezett fakivágás Nyár a keszthelyi fazekasműhelyben  

 

Szezonértékelés

A szálláshely-értékesítéssel foglalkozó keszthelyiek is egyöntetűen megerősítették, hogy Keszthely telt házas volt a csúcsszezonban, csak a vendégek nem a strandokat választották. A tavalyi év kimagasló volt, idén viszont a sok esős, borongós nap nem engedte, hogy remek főidényt zárjunk” – összegzett Csendes Antal, a VÜZ Nonprofit Kft. fürdőüzemeltetésért felelős részlegvezetője.

A Festetics-kastélyra és a belvárosra is időjárástól függetlenül ki lehetett tenni a „megtelt” táblát, de a strandok csak akkor voltak tele, ha a Balaton vízhőmérséklete elérte, vagy meghaladta a 25 oC-ot. Ekkor a strandra kiéhezett tömegek leptek el bennünket is. Amikor a kiváló minőségű víz visszahült, már nem mi számítottunk nyerőnek. Ha igazak a félhavi időjárás-előrejelzési prognózisok, akkor augusztusban már nem mérünk majd olyan vízhőfokot, ami tömegével vonzaná a fürdőzni vágyókat.
A mostani szezon a 2012-es évihez lesz hasonló, az akkori szép ősz sokat lendített a forgalmi statisztikákon. A tavalyelőtti rossz esztendő szerencsére már nem köszön vissza, de a 2015-ös eredményeket így sem érjük el. Kánikulában a Helikon strandot rengeteg helybéli kereste föl. Augusztus huszadika – ha akarjuk, ha nem – szezonzárást jelent a strandokon. A város beadott olyan idegenforgalmi attrakciófejlesztéssel kapcsolatos pályázatokat, amelyeket az eljáró hatóságok hamarosan elbírálnak, és siker esetén 2017 őszétől elindulhatnak azok a turisztikai beruházások, amelyek – függetlenül az időjárástól – sokakat vonzanak majd a városi strandra. Az ősz a füvesítés időszaka lesz a kisebb strandokon, elkezdődik a benőtt nád irtása, a meder rendbetétele. Az iszaposodás az egész Balatont érintő probléma. Várjuk a megjelenő pályázatokat.
Tóth Ervinné, egy balatongyöröki hírlap- és ajándéküzlet tulajdonosa úgy látta, hogy az időjárás volt a fő rendező ebben a szezonban. A főidény mérlegét augusztus közepén – szerinte – még nem érdemes megvonni, de a trendekről, irányokról lehet és érdemes beszélni. Másokkal ellentétben én úgy látom, hogy nem maradtak el a belföldi vendégek – nyilatkozta. A nyugat-európai turisták jelentős számú elmaradását viszont nem csak én érzékeltem. A még megmaradt orosztudásunknak nagy hasznát láttuk, hisz sok alkalmi orosz, ukrán, lengyel és cseh fürdővendég jött a településre, szerényebb költési lehetőségekkel. A kiemelt rendezvények alkalmával ugyan többen érkeztek hozzánk is, de a hétvégéken rosszabbra fordult időjárás sokakat vitt el a strandról. A környéken lévő alapítványi és egyéb nyári táborokban rengeteg gyerek megfordult, közülük sokan lettek kuncsaftjaink. Lehetett volna ugyan sikeresebb a főszezon, de nagy panaszra, siránkozásra összességében nem lehet okunk.
„A család már a rendszerváltozás előtt bérelt üzletet a városin” – mesélte egy a nevét elárulni nem kívánó vendéglátóhely vezetője. Mint mesélte, bevallva vagy titkolva: a mintegy két hónap forgalma jelent megélhetést az év hátralévő hónapjaiban, már csak ezért sem mindegy, hogy miként alakul az üzleti bevétel. Egy-egy kánikulai napon háromszor ekkora személyzet is elkelt volna, de akadt esős délután, hogy szabadnapot adtam a dolgozóknak, mert szinte senki sem keresett föl bennünket. Két szolgálati kisfröccsért meg nemigen érdemes nyitva lenni. Egyre több orosz, ukrán, szláv, lengyel, szlovén, cseh vendéggel találkoztunk, ami nem volt még ilyen intenzív az előző években. A holland vendégek pedig mindenért reklamáltak.
Ők nem fogadtak el műanyag pohárban röviditalt, szóltak akkor is, ha egyetlen folt volt a poháron, vagy az evőeszközön. A belföldiek költése gyengébbnek mutatkozott az elmúlt évihez viszonyítva. A drágább, minőségi sörből a hazai turista nemigen vásárolt. Az egész napra érkező, a korábbi időkben kétóránként sört fogyasztó kuncsaftok aránya is jócskán lecsökkent.Biztos, hogy a pavilonsori fagylaltárusok megszaporodása miatt történt, hogy jóval kisebb volt a jégkrémek fogyasztása. Annak ellenére nem volt jelentősebb bevételemelkedés, hogy a sört leszámítva nem emeltünk a tavalyi fogyasztói árakon. A régi partnerektől rendeltem árut, és a saját beszerzés is sokszor jelentett költséghatékonyságot.
A minőséget már „nációfüggetlenül” mindenki elvárja. Hitvány lőrét vagy gyenge minőségű kecsapot már nem merünk felkínálni már csak azért sem, mert óriási a konkurencia. Az adóhivatali vagy fogyasztóvédelmi ellenőrzésekről korábban riadóláncban mindenki értesült. Most az erős félelem hatása miatt csak kevés vállalkozó hagy értesítést: „– Komám, légy résen”. A tíz-tizenöt évvel ezelőtti trükközések mára értelmüket vesztették. Nem csaltunk sem a lángos méretén, sem a leves adagján, sem a röviditalok mennyiségén. Az öt centiliter az fél deciliter a legdrágább italok esetében is.
„A főidényben csak a kéthetesre taksált kánikulai csúcs jelentett komolyabb fizikai megterhelést” – mondta el egy büfé üzemeltetője a gyenesdiási strandon. Rossz volt szembesülni azzal, hogy a családos vendégek óriási nagy hátizsákokkal, táskákkal, hatalmas pakkokkal érkeznek a vakációra. Rengeteg hűtőtáska, minihűtő rejtett kétliteres ásványvizeket, műanyag palackokat. Sokan bontogatták a főételnek szánt szendvicsüket, pogácsájukat vagy egyéb hideg ételüket. Az anyagilag jól szituált külföldi vendégek idén nagyobb részt elkerülték ezt a strandot. A több ezres nagy költés is ritkaságszámba ment. A foci-EB, illetve az olimpia is lendített a forgalmon, mert sokan maradtak a strandon egy-egy bajnoki meccs idejére. A sporttal teli délutánokra, estékre mindenki szívesen emlékszik vissza. A strandi fejlesztések meghozták a családos vendégek elégedettségét. Egyre több vállalkozó látja be, hogy csalni nem kifizetődő. Egy évtizede mindannyian már messziről megismertük a bennünket alkalmilag ellenőrző hivatalok alkalmazottait. Most lehetetlen felkészülni arra, hogy a Fejér Megyei Adóigazgatóság csinos, bikinis alkalmazottja ellenőrzéssel kombinált próbavásárlást hajt majd végre.
 

vissza az elejére


 mégis indokolt volt

A sérelmezett fakivágás

A fákat már jó ideje védik különböző környezetvédelmi jogszabályok. Egy nyolc év óta hatályos kormányrendelet kimondja: a tulajdonos minden, az ingatlanán lévő fát köteles fenntartani és szakszerűen gondozni, sőt még a leveleket, virágokat és termést is össze kell gyűjtenie. Nos, éppen a szakszerűséggel akadt problémája a hónap elején a Vásártér 12. számú ház lakóközösségének.

 Nevükben Reinpek Ferenc és felesége tájékoztatta lapunkat. Mint előadták: augusztus 6-án, szombaton délután, előzetes vizsgálódás nélkül, az emeletes épület bejárata előtt, a játszótér szélénél, valakik kivágtak egy két évtizedes, nagyméretű diófát, valamint az épület túloldalán, a sportpálya mellett magasodó, másik, gyönyörűen zöldellő, láthatóan egészséges juhart is. A panaszosok szerint a kivágott fák nem veszélyeztettek sem épületet, sem emberéletet, de még villanyvezetékbe sem lógtak bele. Különösen sérelmesnek tartották, hogy a hetek múlva már termést hozó diófa is áldozata lett a motoros fűrészeknek. Úgy vélekedtek, hogy az esetlegesen meglévő száraz ágak, fazonigazítással, gallyazással is eltávolíthatók lettek volna. Az eset azért is különösen sérelmes sok környéken élőnek, mert a vásártéri ABC-üzlet bejáratával szemközti, hatalmas fa már csont szárazzá aszalódva könyörög esztendők óta azért, hogy valaki vigye el onnan. Mégsem történik évek óta semmi. A vegetációs időszakban, amely alatt a növények aktív anyagcserét folytatnak, zöld hajtást, lombot fejlesztenek, termést hoznak – inkorrekt dolog az élő egyedek likvidálása – állították.
A közterületen lévő fák kivágásával kapcsolatban Herold Ilona, a Keszthelyi GESZ zöldterületi vezetője kifejtette: a fakivágás szigorú szabályokhoz kötött. A lakossági, illetve hivatalból történő bejelentés alkalmával minden esetben kimegyünk a helyszínre és megvizsgáljuk a panasz megalapozottságát. Véleményezzük, és ha indokoltnak ítéljük meg a fa kivágását, engedélyeztetjük az arra illetékes hivatallal. Amennyiben a kivágási engedélyt megkapjuk, csak akkor történik a végrehajtás. Jelen esetben bejelentés felénk nem történt, a kivágást nem mi hajtottuk végre. Az általunk végzett fakivágáskor aznap, akadályoztatás esetén másnap a fa elhordásra kerül, minden esetben tiszta területet hagyva magunk után. A GESZ munkatársai feliratos formaruhát hordanak.
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Keszthelyi Kirendeltségén Angyal Péter Tamás tűzoltó alezredes tűzoltósági felügyelő megindokolta, hogy miért volt szükség a fakivágásokra:
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Keszthelyi Hivatásos Tűzoltósága 2016. augusztus 6-án 11.52-kor kapott riasztást, mely szerint Keszthely, Vásár tér 14. szám alatt egy tíz méter magas diófa keresztben be van hasadva, és egy négyemeletes lakóépületet veszélyeztet. A bejelentést a lakóépület egyik lakója tette meg.A helyszínen a tűzoltók megállapították, hogy a földtől kb. 1,5 méter magasságú törzsből két sudárág tör elő, melyből a függőlegesebbik az elágazás felett, az elágazástól kifelé meg volt repedve, így a sudár leszakadása, kidőlése volt várható. A megmaradó csonkon a szabálytalan koronaforma valamint a sudarak közötti gombás elváltozás, a törzs a függőleges repedése a maradék diófarész kidőlését hordozta magában. A helyszínen életvédelmi szempontokból a kárhely parancsnoka a fa kivágását rendelte el, evvel a gyalogosforgalmat, a közlekedők biztonságát, valamint az anyagi javak védelmét teremtette meg.
A helyszín tüzetes megvizsgálása során a kárhelyparancsnok a Vásártér 12. szám alatt egy veszélyesen megdőlt juharfát talált, amelynek törzse függőlegesen hosszában végig volt repedve. A fa járműparkolót veszélyeztetett.
2016 nyarán összesen hetven esetben vonult beavatkozást igénylő eseményhez a keszthelyi hivatásos tűzoltóság. A vonulásokból 19 esetben fa kidőlése vagy épület veszélyeztetése adta a vonulás okát. A káreseteket megelőzően emberéletben nem esett kár, viszont több esemény járt komoly anyagi kárral.
 

vissza az elejére


Egy kis kézműveskedés

Nyár a keszthelyi fazekasműhelyben

Tradíciója van Keszthelyen a Goldmark Károly Művelődési Központ kerámiaműhelye által szervezett nyári táboroknak. A mesterség művelői a legifjabb generációt igyekeznek megszólítani.

Alkotó kis fazekaskezek nyomán az ügyességről már kész munkák tanúskodnak.
– Nagyon jó agyagozni, sok mindent formáztam meg. Szeretem az állatokat, ez az egyik kedvenc alkotásom – mutatott egy kis agyaggyíkot Sendula Botond, aki még csak szeptembertől lesz iskolás.
– Jó dolog kézműveskedni – jelentette ki Hetényi Bálint. – Először vagyok ebben az alkotótáborban. A korongozás nagyon érdekel, szép dolgokat lehet készíteni, ez a korsó sikerült nekem most a legjobban.
A polcokon sorakoznak a kész munkák: mécsesház, gombaház, állatfigurák, különféle korsók, kisplasztikák.
– Öröm látni az érdeklődést, s azt a fantáziát, amit a tanultakhoz hozzátesznek a gyermekek – így Simon Edit szakkörvezető, miközben népes gyermeksereg munkáját irányítja. – Az alapok elsajátítása hamar meghozza az alkotói kedvet, amint a látnivalók azt mutatják. Követjük azt a folyamatot, ahogy a mesterség fejlődött, így a különféle technikák eredetét is megismerik a gyermekek. Az agyag ősi gyúró-sodró megmunkálási, formázási módszerével kezdjük a munkát, majd jön a korongozás, a mintás, festéses díszítés.

vissza az elejére