Emlékezés a hősökre

Települési jövőkép Dobd be magad!  

Városi megemlékezések Keszthelyen és Hévízen

Emlékezés a hősökre

A polgári igényekre alapozottan, a szűkebb csoportérdekeket mellőzve, széles körnek szólóan, költséghatékony gazdálkodást szem előtt tartva fogadtuk el Keszthely költségvetését. A bevételek és kiadások összege egyaránt meghaladja a 3 milliárd 841 millió forintot – tájékoztatott Csótár András, a Fidesz keszthelyi elnöke.

A Köszöntőjében Manninger Jenő, Keszthely és a térség országgyűlési képviselője Kossuthot idézve, azt emelte ki: „Ezredéves történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk gyermek nemzet, és nem vagyunk elaggott nemzet sem. Fiatalos lendülettel kell védeni érdekeinket Európában.” Ma is egy erősen változó Európában kell megtalálnunk a helyes utat. Pár éve még elképzelhetetlennek hitt dolgok történnek mostanság. Ki gondolta volna, hogy határainkra katonákat és rendőröket kell küldenünk, migránsok milliói érkeznek és követelnek maguknak európai életet egyik napról a másikra, állandósul a terrorveszély, a békés kis- és nagyvárosokba félelem, rettegés költözik, a kereszténység erőszak alá kerül, az unió legfontosabb tagállama pedig a kilépés mellett dönt? Semmi okunk a kishitűségre. Hazánk kellő alappal vehet részt az uniós újratervezésben.
A politikai közbeszéd is nagy változások előtt áll. Korábbi tabuk dőlnek meg, most is a lázadás állapotában vagyunk, mint '48-ban. Egyre többen lázadnak a politikai korrektség ellen, ami nem a valóságból, hanem ideológiákból vezeti le a politikai cselekvést, és gúzsba köti a szabad gondolkodást. A választás és gondolkodás szabadsága mellett az építkezésben is egységre, de legalábbis összefogásra van szükség.
Ruzsics Ferenc polgármester köszöntőjében arra helyezte a hangsúlyt, hogy Magyarország 169 éve is példát mutatott az egész világnak, hisz az európai forradalmak közül csak a miénk volt vér nélküli. Az egész nemzet bízott abban, hogy a változás békésen történhet meg. Az első felelős magyar kormányról napjainkban kevés szó esik, pedig különleges kormány volt, benne különleges emberekkel, időtálló kijelentésekkel. Ők példaként állnak a magyarság előtt. Példát adnak nemzet iránti feltétlen elkötelezettségből, hazaszeretetből, felelős gondolkodásból és gondoskodásból, erkölcsösségből. Szabad lett a sajtó, eltörölték a cenzúrát, minden vallás egyenlő jogot kapott, a jobbágyok évszázados kiszolgáltatottsága megszűnt, jogban és kötelezettségben mindenki egyenlővé vált, az új alkotmány pedig lezárta a régi, nemesi ország korszakát. Kimagaslót alkottak, ám a királyi udvar igyekezett mindent megtenni, hogy a kivívott szabadságnak minél rövidebb ideig örülhessen a nemzet. A márciusi ifjak eszméit magáénak érző nép meg kívánta védeni hazáját. A szabadságharc végül elbukott, ám a reményt, hogy egyszer független, szabad országban élhessünk, sohasem adtuk fel.
Ünnepi beszédében dr. Solymosi József történész kiemelte: 1848. március 15-e és a pesti eseményeket követő másfél év felemelő története máig hivatkozási pont, 169 éve nem halványuló emlék. A csoportérdekeken felülemelkedő nemzeti összefogás sokszor hivatkozott példája. Egyszerre emlékezünk másfél év eseményeire, szereplőire, katonákra, egyszerű polgárokra, parasztokra és persze politikusokra, a reformkor megannyi nagyságára. Ők a feudális Magyarországot modern polgári állammá akarták tenni. A szónok közülük emelte ki Csány Lászlót, Zala megye dicső polgárát, aki politikusként, közlekedési és közmunkaügyi miniszterként, táblabíróként, az Országos Honvédelmi Bizottmány teljhatalmú megbízottjaként is éjt nappallá téve szolgálta hazáját egészen vértanúhaláláig. A szabadságharcot ugyan leverték, de az áprilisi törvényekben lefektetett társadalmi vívmányok mind megvalósultak. Végezetül aláhúzta: most egyszerre emlékezünk a magyar polgári átalakulásra, valamint a forradalom és szabadságharc neves és névtelen szereplőire, akiknek hősiessége számunkra ma is példaértékű.

* * *

Műsorral, fáklyás felvonulással, szavalattal, a '48-as emlékmű koszorúzásával emlékeztek meg Hévízen az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról. A megemlékezők fáklyával a kezükben vonultak a Városháza térre, ahol Papp Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet. A fürdőváros vezetője rávilágított: a közös ünneplések egységbe kovácsolnak. A fáklyás megemlékezés segít kifejezni magyarságtudatunkat, összetartozásunkat. A szabadság, egyenlőség, testvériség eszméi sok országban véres polgárháborúkat robbantottak ki. Nálunk a forradalom győzött, mert a nemzet minden tagja egyként érdekelt volt a feudalizmus idejétmúlt államrendjének eltakarításában. Ekkor olyan egységes volt az ország, mint azóta sohasem. A hősök egységet tudtak teremteni, bátorságot és lángoló hazafias lendületet hoztak az egész ország számára. Rákérdezett: vajon most létezhet-e olyan nemzetérdek, ami képes egységbe kovácsolni a magyarokat? Szerinte: irigységből, tájékozatlanságból és rosszindulatú álcivil kezdeményezés miatt, még az olimpiai kezdeményezés is elbukott. Még mindig méltó a magyar régi nagy híréhez? Milyen örökséget akarunk átadni gyermekeinknek? Történelmi távlatokban gondolkodunk? Most véghez tudnánk vinni azt a forradalmat, amit elődeink véghez vittek '48-ban, vagy '56-ban? Belátják-e egyesek, hogy nagy célokat csak egységben tudunk véghez vinni? Március 15-e azt mutatja: voltunk, vagyunk, leszünk.

vissza az elejére


Alsópáhoki fórum a falufejlesztésről

Települési jövőkép

„Alsópáhok 18 akcióterületi helyszínén kezdődhetnek falufejlesztési beruházások, ha a képviselő-testület és a helyben élők is áldásukat adják az új településfejlesztési koncepcióra, amelynek elkészítésével, a témával hosszú évek óta foglalkozó monoszlói székhelyű Planteus Kft. Településtervező, Építészeti és Szolgáltató céget bíztuk meg” – jelentette be Czigány Sándor azon a lakossági fórumon, amely egyúttal az önkormányzat képviselő-testületének üléseként is szolgált.

Az élénk lakossági érdeklődés mellett zajló március eleji kultúrházi fórumot azért hívták össze, mert a felsőbb szintű jogszabályváltozások, a Balaton törvény módosulásai, a régi HÉSZ és a szerkezeti terv aktualizálása és felülvizsgálata, valamint a befektetőktől érkezett kérések, lakossági igények lehetővé, illetve kötelezővé tették az új településfejlesztési koncepció elkészítését. Ahogy a polgármester fogalmazott: semmi sincs kőbe vésve, a falu szempontjából legoptimálisabb változatra kívánnak igent mondani.
Németh Ferenc cégvezető szakmérnök jelezte: húsz hatóság, köztük az Állami Főépítészi Iroda öt fordulóban fogja véglegesíteni a település jövőképére jelentős hatást gyakorló elképzeléseket. Nemesboldogasszonyfa nyugati végén, a buszforduló környékén mezőgazdasági területbe sorolják a véderdőként nyilvántartott részt, ahol esetleg mintafarm létesülhet. A határban a pici parcellás mezőgazdasági területek belterületbe vonása is indokolt lehet. E résztől nyugatra újra érdemes gondolni a gazdaságtalan, beépítettség nélküli 169 telek felosztását, a Fő utcával való összekötését. E hellyel átellenben a Fő utca másik oldalán a csapadékvíz elvezetésére, a szabályozott árkok kiépítésére, a lakóterületek vízvédelmére kell gondot fordítani. Indokolt, de nehezen kivitelezhető a tőzegbánya bővítése. Ipari, gazdasági célok megvalósítását segítené a Keszthelyi út mentén létrehozandó különleges terület. Az Árpád utca megnyitása, közművesítése is tervben van. A településközpontban a telekvégeken lakóterületek jöhetnének létre, és közösségi célú pályázatokkal a centrum tovább fejleszthető. Út megnyitásával a Kolping területe is növelhető a hegy irányába. Régi vágy a temetői parkoló bővítése. A Felsőpáhokhoz közel eső, nagyfeszültségű vezetékek alatti, rossz domborzati kialakítású lakótelkek helyett zöldfelület-kialakítás lehetne a cél. Innen északra bővülhet a település, útmegnyitás történhet és szálloda is épülhet. Tovább fejlődhet a sportpálya, és a Hévízhez közel eső részen golfpálya létesülhet, de nagyszabású üdülőterület-fejlesztés startolhat, vízi vidámpark, hotel is létesülhet befektetők jóvoltából.

 

 

vissza az elejére


Dobd be magad!

A Keszthelyi Városvédő Egyesület (KEVE) és a GESZ, mint együttműködő partner, április 24. és 29. között hulladékszedő akcióprogramot hirdet Keszthely belterületére, a város közvetlen környékére, a bevezető utak mentére, a kerékpárutak környezetére, illetve a Balaton-partra.

A szemétszedő programban részt vevőket a zárónapon a Semmelweis utcai Zámori Barátok Asztalánál étellel-itallal várjuk – mesélte a szervezők nevében Komoróczi Lajos. A programhoz való csatlakozáshoz előzetes bejelentkezést kérnek, mert tudniuk kell, ki, mikor és hol kíván szemetet szedni. Névvel, címmel és telefonszámmal az egyesület Facebook-oldalán, e-mail-címén: keszthelyivarosvedok@gmail.com, vagy +36-30/683-0859-es információs telefonon lehet jelentkezni. Aki hulladékot gyűjt, az kap majd szemétgyűjtő zsákot. Az összegyűjtött hulladékzsákokat a köztéri kukák mellé kell elhelyezni, hogy azokat a GESZ napi gyakorisággal elszállíthassa.
A nagyobb mennyiségű hulladék összegyűjtését viszont telefonon kell jelezni. Aki teheti, készítsen egy „előtte-közben-utána” fotót vagy fotósorozatot a területről és a munkákat végzőkről. A fényképeket folyamatosan közzéteszik az egyesületi, a városi és a magán Facebook-oldalakon is.

 

 

vissza az elejére