Elismeréseket adtak át

Ultrahangkészülék érkezik A nemzeti összetartozás napján  

 

Négynapos ünneplés – tartalmas programok

Elismeréseket adtak át

A hagyományos ünnepi események mellett minden korosztálynak kínáltak kulturális, művészeti és szórakoztató rendezvényeket, koncerteket, gyermekprogramokat a város napja eseményein. Jóllehet, a város napja minden év júniusának első szombatja, ám idén is több napig tartott az eseménysorozat.

Az előrendezvények sorát egy iskolásoknak meghirdetett városismereti vetélkedő nyitotta, bemutatták a most elkészült keszthelyi társasjátékot és a „Szerelmem Keszthely” című könyvet. Pénteken zártkörű ülést tartott Keszthely Város Tiszteletbeli Magisztrátusa az oktatás, tudásszerzés, tehetséggondozás témáját érintve. Az ülésen áttekintették a gimnáziumban folyó oktatást és az intézmény terveit, beszélgettek az egyetem helyzetéről, az egyetem ifjúságáról, valamint az önkormányzat Esélyotthon pályázati programjáról, melynek segítségével fiataloknak alakít ki a város az első években ingyenesen bérelhető lakásokat. Volt nyári városismereti séta, az Örökség Alapítvány átadta a címerkutatás dokumentumait, fellépett Nagykanizsa Város Vegyeskara, de megnyitották a Goldmark kerámiaműhelyének tárlatát is. A város napján, szombaton ünnepi szentmisét celebrált a Fő téri templomban Tál Zoltán plébános, majd a Vajda-öregdiákok tartották meg közgyűlésüket. A Helikoni Ifjúság emlékfáját a Helikon parkban ültették el. Az ünnepi képviselő-testületi ülésen díszvendégként részt vett dr. Festetics György is. Az ülésen adták át a város által alapított kitüntetéseket.
Az évente ez alkalommal összeülő Keszthely Város Tiszteletbeli Magisztrátusa nevében dr. Szutrély Péter tartotta meg tájékoztatóját. Az 50 évvel ezelőtt a Vajdában érettségizett magiszter örömmel vette, hogy a félezer diákot oktató gimnázium ma is sikeres, a tanulók mindegyike tovább tud tanulni. Úgy látta, a diákok jogi érzékenységének túlfejlettsége mögött saját sikertelenségük áll. Kihangsúlyozta: a politika iskolába gyűrűzését lehetne kulturáltabban is csinálni, de a falak közé 50 éve begyűrűzött és tomboló politikát ők, akkor, a Juventus című diáklap segítségével próbálták meg a KISZ-esek ellenében tompítani. Szerinte általános orvosi kar is működhetne a Georgikon kebelében, és a vidékiségnek nem szabadna hátrányt jelentenie az oktatásban a fővárossal szemben.
Az iskolavárosi rang megtartására buzdító orvos jelezte: Keszthely elöregszik, 2030-ra több idős él majd itt, mint fiatal. A jövőre 260 éves keszthelyi kórház felvehetné a néhai dr. Magyary Gerő igazgató főorvos nevét, aki életét adta a Festetics alapítású uradalmi ispotályért. Ruzsics Ferenc rövid áttekintést adott a mögöttünk hagyott esztendőről, s a jövőben megvalósítandó tervekről. A 2017-es esztendő az évfordulók és a nagyszabású előkészítő munkával történő felkészülés éve volt. Az önkormányzat közel 4,5 milliárd forint uniós pályázati támogatásban részesült. A „Zöld város” megnevezésű projekt a belváros szebbé tételét célozza; a Reischl sörház megújítása és az ipari park infrastrukturális beruházása egyben a helyi gazdaság fejlesztését, élénkítését segíti; kerékpárút kialakítása és a kertvárosi csapadékvíz-elvezetés a lakosság életminőségének javítását, míg az önkormányzati tulajdonú épületeink energetikai felújítása a közösségi vagyon megtakarítását szolgálja. A város turisztikai vonzerejének növelésére bővülhetnek a városi strand szolgáltatásai, és a település demográfiai helyzetének javítását, a fiatalok megtartását célozza az óvodabővítési pályázat, valamint a Keszthely hazavár program is. A civil közösségek további működését jelentősen segítheti a CLLD-programban elnyert 400 milliós összeg felhasználása. Ennek keretében a településrészek egy-egy kisebb közösségi tereinek fejlesztésén túl megvalósulhat az Erzsébet ligetben egy új, az egész város lakossága számára kikapcsolódási, szabadidő-eltöltési lehetőséget nyújtó találkozási pont.Ez megőrzizheti azt a csodálatos természeti közeget, melyet örökül kaptunk. A váratlan akadályokat szóba hozva, a költségcsökkentésen és az eredeti célok megvalósításán dolgozó polgármester kiemelte: a betervezett költségeket felülírta az időközben bekövetkezett tervezői, kivitelezői vállalási összegek ugrásszerű megemelkedése, mely köszönhető az önkormányzatok részéről egyszerre jelentkező megrendelői igényeknek, a fejlesztésekhez felhasználandó anyagok, eszközök jelentős áremelkedésének, valamint az ez időben jelentkező szakemberhiánynak. Úgy látta, hogy a közösségi oldalakon olvasható problémafölvetések megoldását a városvezetés feladatának tartja majdnem mindenki, pedig az adott közösséget nem csak ezek a személyek alkotják, hanem a teljes lakosság. Ahogy azonban a jóban, úgy a néha előforduló rosszban is, nemcsak a gyarapodásban, hanem az erőfeszítésekben is sorsközösséget kell vállalnunk egymással – húzta alá. Bejelentette: a tulajdonosi közösség újjáépítteti a Helikon Szállodát, amit négycsillagos szálláshellyé alakítanak. A Via Szálló tervezői pedig ötcsillagos szálloda látványterveit mutatták be nemrégen a tervtanácsnak, de a nagykemping megújításának elképzeléseiről is örvendetes hírek jöttek. Mindezek két-három éven belüli megvalósulása után sohasem tapasztalt idegenforgalmi adóval számolhat majd Keszthely, melynek előrelátó felhasználásával újabb fejlesztéseket vihet végbe az akkori városvezetés. Habsburg-Lotharingiai Mária Kinga részére a város érdekében kifejtett, annak hírnevét öregbítő kiemelkedő munkássága, egész életműve elismeréséül az önkormányzat által alapított legrangosabb kitüntetést, a „Keszthely Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozták. Erzsébet királyné ükunokája, nagyon szereti Magyarországot, rajong a Balatonért, mint a királyné, aki gyakran látogatott ide. Testvérével, Mihállyal, aki a Máltai Szeretetszolgálat magyarországi nagykövete közös, karitatív tevékenysége révén több helyen öregbítette az ország és Keszthely hírnevét.
„Keszthely Városért” kitüntető címet adományoztak: dr. Kocsis László, Aszódi László részére a város érdekében kifejtett, példaértékű, magas színvonalú tevékenységük elismeréséül. A „Keszthely Város Szolgálatáért” elismerést kapott a város életében kifejtett kiemelkedő munkája elismeréséül: Kósa István Jánosné, Pawel Ramon Denisiewicz, Pálné Szelencsik Klára, Szabóné Lancz Anna Mária. Dr. Lukács János a város egészségügyi életében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül vehette át a „Keszthely Város Egészségügyéért” díjat. A „Keszthely Város Szociális Ellátásáért” elismerést idén a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítványnak ítélték oda.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


A keszthelyi kórházba

Ultrahangkészülék érkezik

A keszthelyi kórház 47,32 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Program pályázatán. A gyógyító intézmény a Széchenyi 2020 program keretéből szerzett összegből, a közbeszerzési eljárások lezárulásával, várhatóan még a nyáron, korszerű ultrahangkészülékeket szerez be – tudtuk meg.

 „Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra-készültségi szintjének javítása” című, százszázalékos támogatású pályázathoz kapcsolva, a kórház vásárol majd egy kiemelt szintű radiológiai, valamint egy aneszteziológiai-intenzív ultrahangkészüléket is. A vizsgált betegek száma évek óta folyamatosan növekszik, ezért is örvendetes a készülékek üzembe állítása. Az egyik berendezés a radiológiai és ultrahang-diagnosztikai osztályra kerül, ahol fekvőbeteg-ellátásban évi mintegy háromezer, a járóbeteg-ellátásban pedig évi tizenegyezer páciens ellátását biztosítják. Az osztályon jelenleg használt ultrahangkészülék már tízéves, a fokozott megterhelés miatt az állaga folyamatosan romlik. Az új eszköz beszerzése fontos változást jelent majd a betegutak szervezésében és a betegellátásban. Elkülöníthetővé válik a járó- és fekvőbetegek vizsgálata, rövidül a várólista. A másik készüléket az aneszteziológiai és intenzív betegellátó osztályon állítják a gyógyítás szolgálatába, ahol a berendezés a válságos állapotú betegek vizsgálatát segíti majd. Eddig a radiológiai osztály készülékével végezték ezeket a vizsgálatokat úgy, hogy vagy a pácienst, vagy a készüléket szállították. Az új ultrahangkészülék mind az időveszteséget, mind a szállításból adódó felesleges kockázatot kiküszöböli. A kiemelt szintű készülékek használatával gyorsabb lesz a diagnózis felállítása és az intenzív osztály szakorvosainak lehetősége nyílik egyes invazív beavatkozások ultrahangvezérelt elvégzésére.

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Trianon okairól és keserveiről

A nemzeti összetartozás napján

A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-én ratifikálta és 1921. július 26-án, a XXXIII. törvénycikkel hirdette ki a trianoni szerződést, amely kimondta, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlott, ennek következményeként Magyarország (Horvátország nélküli) területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. Mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra.

A fenti adatokról is elhangzott ízelítő a nemzeti összetartozás emléknapján. Ünnepi megemlékezésében a keszthelyi ünnepség szónoka, Raffay Ernő történész, a magyar királyság etnikai belső viszonyainak megváltozását, a demográfiai helyzet alakulását, a francia érdekek erős érvényesülését és a migrációt nevezte meg Trianon legfőbb okának. Az 1920-as népszámlálás szerint 7,9 millióra olvadt az ország lakossága. A szerződéssel a történelmi Magyarország kétharmadát elcsatolták, ahol megközelítőleg 3,3 millió magyar élt. A történész hozzátette, a kereszténységnek erős nemzetfenntartó ereje van. Végezetül a professzor idézte Papp-Váry Elemérné Sziklay Szerénát: „Magyar, legyen hited és lészen országod!” A megemlékezésen versekkel, dalokkal szerepeltek a Helikon versmondókör tagjai: id. Kalapos István, Halmos Eszter, Kulcsárné Fullár Melinda és Kis Gábor. A résztvevők a program zárásaként a Várkertben álló kettős kereszthez rakták le a megemlékezés koszorúit, virágait és mécseseit.

 

 

 

 

 

vissza az elejére