Épül a bringaút

Szakkörök, alkotókörök Kitüntetések Keszthelyi siker Aranykorúak IV. fesztiválja

 

 

Épül a bringaút

 

Keszthely város északi részén, a Csapás út több szakaszán folyamatosan dolgoznak a munkagépek, gőzerővel épül a kerékpárút-hálózat új, három kilométer hosszúságú szakasza.

A „Zala két keréken – Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településen” címet kapott, 2016-ban startolt projekten szerzett 324,38 millió forintból, a Zala Megyei Önkormányzat beruházásában, az érintett településekkel konzorciumban folytatódik a beruházás, melynek révén megvalósul Keszthely és Gyenesdiás bringás összekötése. A nyomvonal felszínének gyalulásán, a homokágyak terítésén szeptember közepén már javarészt túl vannak az építők. Több helyen elvégezték a vízvezeték- hálózat cseréjét is. A meglévő járda szélesítésével, kétirányú elválasztás nélkül építik ki a gyalog- és kerékpárutat, ami legelébb turisztikai célokat szolgál, de a helyi lakosok is biztonságosabban tudják a kerékpárjukat használni. A bevásárlóhelyszínek felkeresése is könnyebbé, gyorsabbá válik többek számára. Az útszakaszon tervezett járdának a Martinovics utcai csomópontban lesz vége. A kerékpárút a Csapás út északi tengelyén fut majd végig a bevásárlóközpont parkolóján áthaladva, közös kijelöléssel a gyalogosan közlekedők számára is. A keszthelyi szakaszon az építők még ősszel végezni szeretnének – tudtuk meg. A Sopron utca és a Bástya utcai csomópontnál már tavalyelőtt kiépült a kerékpárút, amelyik a városcentrumon keresztül csatlakozik a balatoni bringakörhöz. Az új kerékpárútszakasz is a rendelőintézet sarkától indul majd, így hamarosan Keszthely északi térségéből is gyorsan elérhetővé válik a balatoni bringakörút.

 

 

 

 

 

vissza az elejére


A térségi gimnáziumokban

Szakkörök, alkotókörök

Sok diák panaszkodik, hogy a rengeteg tanóra, az ingázás és a tanulás miatt sem sportolásra, sem a barátaira, sem szórakozásra, de még a kedvelt szakkörre sem jut elég ideje. A leterheltséget jellemzi, hogy a 15–16 évesek körében átlag feletti a diákok iskolán kívüli tanulási ideje, főleg a sok házi feladat miatt.

 Azt tudakoltuk Szörényi Zoltántól, a keszthelyi Vajda-gimnázium igazgatójától, valamint Nagy Boldizsártól, a hévízi Bibó István Gimnázium és Kollégium igazgatójától, hogy van-e idejük és kedvük a mostani gimnazistáknak szakkörökre, alkotókörre eljárni az egyre szűkülő szabadidejük terhére.
SZ. Z.: A tanulók leterheltsége korántsem olyan tragikus, mint azt egyes politikusok és médiumok híresztelik. Mi, alapvetően két különböző csatornán „terheljük” a gyerekeket: az egyik az iskolai, a felvételi vizsgákhoz, házi feladatokhoz és magához a tananyaghoz tartozó kötelességek számonkérése. A másik terhelési irányt a szülői elvárások jelenítik meg. A Vajdában folyamatosan arra törekszünk, hogy ez a kettő minél jobban átfedésbe kerüljön. Például többféle nyelvvizsga-előkészítőt tartunk, hogy ne kelljen magánórákra járni a gyerekeknek. Felsorolhatatlan a szakköreink és tanórán kívüli foglalkozásaink listája. Mind a humán, mind a reál tárgyakhoz kötődik legalább negyven érdekes elfoglaltság. A fizika tárgyhoz öt-, a matematikához négyféle, a biológiához háromféle, az informatikához egyféle szakkör kapcsolódik. Hatféle, művészetekhez kötődő alkotókör közül is választhatnak a diákjaink. Az idegen nyelvekből három szakkör és három nyelvvizsgára felkészítő kurzus is startolt. A magyar nyelv és irodalomhoz kötődően négyféle szakkörtípus is a tanulók rendelkezésére áll. A hatodikosok, hetedikesek és nyolcadikosok számára pedig hatféle előkészítőt is megszerveztünk. Földrajzból egy, történelemből kettő érettségi vizsgára felkészítő lehetőséget is kínálunk. Biológiából háromféle szakkör és kétféle felzárkóztató modul választható. Matekból a gyengébbek beiratkozhatnak kétféle felzárkóztató körbe is. Minden évfolyamon más-más típusú fejlesztés a domináns: tehetséggondozás, felzárkóztatás, előkészítés, szabad tevékenység. Az utóbbiakhoz kapcsolódik például a Líra kör, az Iskolaújság. A sporttevékenység nagy részét a mindennapos testneveléssel igyekszünk megoldani: úszás, vívás, atlétika, labdajátékok és még sorolhatnám. A szakkörök tervezése az időtényező miatt nagyon kötött. A vidéki tanulók közlekedése a késő délutáni idősávban nemigen megoldott, ezért 16 után csak kevés szakkör kezdődik.
N. B.: Úgy gondolom és pedagógusként is azt látom, hogy a diákok terhelése a középiskolában nem kicsi. A 34–35 óra hetente jócskán kitölti napjaikat. Reggel nyolctól kezdjük az oktatást, a hetedik órának pedig 14.30-kor van vége. A nyolcadik órák, a délutáni szakkörök, a sportkörök még csak ezek után kezdődnek. A tananyag is nagy, így tényleg az iskola tölti ki a tanulók hétköznapjait. A szakkörökre természetesen azért szakítanak időt a tanulók, hiszen itt olyan információhoz jutnak, ami érdekli őket, illetve a megszerzett tudást jelentősen elmélyítik. Ezekre a megszerzett pluszinformációkra sokszor a felsőoktatásba való bekerüléshez is szükségük lehet. Az tényleg érzékelhető, hogy a hétvégére szervezett programok már egyre nehezebben megszervezhetők, mivel akkor okkal-joggal, inkább a pihenést, a lustálkodást választják. Jól összehangolt időbeosztással viszont minden vágyott program elérhető, de ezt sok diák esetében még tanulni kell. Iskolánkban az alkotóköröket beépítettük a 9. NY-esek órarendjébe. A rajz, kreatív, fotó alkotókör délutáni megtartása mellett a csillagászat a tavalyi évhez hasonlóan a természettudomány tanóra kereteiben kerül ismertetésre. A többi szakkört, felzárkóztatást a tanulói igényfelmérés alapján indítjuk. A tanulók megtalálják azt a területet, ami leginkább érdekli őket. Jellemzőek a 11. és 12. évfolyamon az érettségire felkészítő szakkörök, ahol az érettségi gyakorlati (mérés, kísérlet) követelményeire is több idő jut. Kicsi iskola lévén a szakköri túljelentkezés nálunk nemigen jellemző, az igényeket szerencsére ki tudjuk elégíteni. A legnagyobb létszámú szakkörünk pillanatnyilag az informatika. Ez a terület a diákokat láthatóan különösen érdekli, hisz a mindennapi életük részeként jelenik meg.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Georgikon kar

Kitüntetések

A Pannon Egyetem Szenátusa javaslatára Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az agrokémia és talajtan területén végzett tudományos munkásságáért, a tehetséggondozásban, a tudományos utánpótlás-nevelésben és a Georgikon Kar angol nyelvű képzései terén elért eredményeiért, szakfelelősi munkája elismeréseként „Pedagógus Szolgálati Emlékérmet” adományozott dr. Sárdi Katalin nyugalmazott egyetemi tanár, professor emerita részére. A professzor asszony a tanévnyitó ünnepélyen nem tudott jelen lenni, ezért a kitüntetés átadására egy későbbi alkalommal kerítettek sort.

Keszthely Város Egyetemi Tanácsa javaslatára Ruzsics Ferenc polgármester és Polgár J. Péter dékán Bakonyi Károly-díjat adományozott dr. Dublecz Károly egyetemi tanár részére. A rektor Pro Universitate Pannonica Emlékérem nagyezüst fokozat kitüntetést adott át dr. Lukács Gábor egyetemi docens részére. Címzetes egyetemi tanári címet vehetett át dr. Pogány Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa.
„Jó Tanuló – Jó Sportoló" kitüntetésben részesítették Török Nándor mezőgazdasági mérnök alapképzési szakos hallgatót. A harmincéves közalkalmazotti jogviszonya elismeréséül jubileumi oklevélben részesült dr. Alföldi Zoltán egyetemi docens és dr. Kondorosy Előd egyetemi tanár.

 

 

 

 

 

vissza az elejére


A társastáncversenyen

Keszthelyi siker

Kiemelkedően szerepelt a keszthelyi EMotion Táncklub az őszi társastáncversenyt indító fesztiválon, valamint a Magyar TáncSport Szakszövetség „E” kategóriás országos bajnokságán, mely a versenyosztály legrangosabb megmérettetése.

A Zánkán megtartott program ezúttal is sokaknak és sok versenyszámban való megmérettetésre adott módot. A két napon át tartó rendezvényen a keszthelyi EMotion Táncklub résztvevői 13 nevezéssel 8 arany-, 4 ezüst- és 1 bronzérmet szereztek. A második, harmadik helyezések esetében háromszor saját párosuk végzett az első helyen is, így az egyesület tekintetében ez 10 arany- és 3 ezüstéremnek minősül.
– A sikeresség meghatározója a szorgalom, kitartás, alázat és szakmaiság – összegezett edzőjük, Filák Marek, hozzátéve, hogy a táncosok a nyáron is rendszeresen tartott órák mellett intenzív táborokban is részt vettek, az eredmények mögött rengeteg munka áll. – A szép eredmények jó ösztönzők arra, hogy minél több párossal célozzunk meg előkelő helyezéseket a rangos versenyeken. A vállalás motiváció, felelősség és egy nyomás is mindanynyiunkon. A táncosok számára az eddigi legnagyobb volt a tét a minapi „E” kategóriás országos versenyen. Az EMotion párosai latin-amerikai táncokkal 4 korosztályban neveztek. Mindenki a döntőbe jutott, ahol 3 helyen az egyesület táncosai lettek az ország bajnokai, a negyedik esetben pedig ezüstérmesei. A klub utánpótlásában is nagyszerű lehetőségek vannak, tavaly több mint 50 új tag választotta a társastáncot, az edző elmondása alapján köztük sokan kimagasló tehetségek. Filák Marek elmondta még, hogy az új tanévtől az oktatásban a már eddig megismert latin-amerikai és showtáncok mellett újdonságként jelennek majd meg a standard stílusú táncok.

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Alsópáhoki vigadalom

Aranykorúak IV. fesztiválja

Az alsópáhoki sportcentrumban és a település utcáit érintve kitűnő időjárási körülmények között, kétszáznál több ember bevonásával szervezte meg a Vöröskereszt Keszthelyi Területi Szervezete, az Aranykorúak Társasága és a község önkormányzata az aranykorúak IV. szüreti fesztiválját.

A szüreti felvonulás menetoszlopában felsorakozott tarka és zajos kompánia fogatairól bort, ásványvizet, üdítőt és pogácsát kínáltak az alkalmi érdeklődőknek, nézelődőknek. A rendőrség és a polgárőrség által biztosított útvonalon közlekedő kisbírót lovaskocsik, szekerek, dottó vonatok, traktorok, teherautók követték. A Páhok Panziónál a helyi Nefelejcs Nyugdíjasklub, a Kolping előtt az Együtt Egervárért Egyesület és a Violák néptánccsoport, a Morzsa ABC parkolójában a Zalavári Kulturális és Hagyományőrző Csoport (ZAKUHACS), a Becsali Csárda előtt a SÖTYE szerepelt. A résztvevők vidám énekszóval érkeztek a rendezvénysátorhoz, ahol a csoportok elfoglalták a kijelölt helyüket. A Népek Tánca Tánccsoport, az Alsópáhoki Kézimunka Szakkör, a Nefelejcs Klub, a Várvölgyi Asszonyklub, a keszthelyi Napsugár Nyugdíjasklub, a Gyenesdiási Nyugdíjasklub, a ZAKUHACS, a sármelléki SÖTYE tagsága is tiszteletét tette a rendezvényen. Megjelent a Hévízi Díszítőművészeti Szakkör, a Balatoni Borbarátnők Egyesülete, a Látásfogyatékosok Megyei Szervezete, Hévízi Táncolda és a Hévízi Derűsemberek Társasága, a Kőrösi Csoma Klub és az Egervárról érkezett fellépők is megtalálták a helyeiket az asztaloknál. A kisbíró hirdetése és az üdvözlések után a színpadot a fellépő csoportok foglalták el. Ének, zene, modern tánc, néptánc, tréfás szavalat, rendhagyó divatbemutató is helyet kapott a műsorban. A meghívottaknak ízletes vacsorát is felszolgáltak.

 

 

 

 

 

vissza az elejére