A szabadságért küzdöttek

Sok gondot vetettek fel A születéstől a halálig Három új busz állt üzembe

 

'56 os megemlékezés keszthelyen

A szabadságért küzdöttek

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 62. évfordulója alkalmából rendezett, koszorúzással egybekötött városi ünnepségen a több mint hat évtizeddel ezelőtti történések valódi lényegét a Törzsök Endréné által összeállított, a Helikon Versmondókör tagjai közreműködésével bemutatott verses-zenés irodalmi összeállítás ragadta meg leginkább.

A Fő téri templomban bemutatott ökumenikus istentisztelet alkalmával Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész azt fejtegette, hogy csak emlékezni, az kevés. Ott és akkor a mi szabadságunkért is harcba szállók, a halálba menők nem magukkal voltak elfoglalva, hanem azt akarták elérni, hogy jobb legyen gyermekeiknek, unokáiknak. Nekünk sem a szabadság mámorát, a gyűjtést, a harácsolást kell továbbadni, hanem a szabadság isteni törvényére kell figyelni. Manninger Jenő országgyűlési képviselő köszöntőjében azt járta körül, hogy mit is jelentett '56 a saját generációjának, a forradalom után születetteknek. Jelezte: legelébb igazodási pontot és erkölcsi mércét. A kádárista hatalom még a nyolcvanas évtizedben is rettegett '56 szellemétől. Tabutémaként kezelte a szovjet csapatok jelenlétét is. Börtön, halál, internálótábor, a tanulástól, egyes munkaköröktől való évtizedes eltiltás volt a büntetés, de a menekülés is annak számított, hisz 210 ezer ember hagyta el családját. A szónok idézte 1956 keszthelyi dicső történéseit is, valamint az akadémisták szerepvállalását, az igaz keszthelyiek helytállását, ami az '56-os fehér ember szobor megalkotásában is testet öltött.
Ruzsics Ferenc polgármester a forradalom előzményeinek ecsetelése után kiemelte: a nép megelégelte az elnyomást, a szenvedést és egy békésnek induló, a Bem-szoborhoz tartó séta volt a győzedelmes út első lépése. „Arra a tiszta, 12 napra mindannyian büszkék lehetünk” – hangoztatta. Köszöntőjében a polgármester felemlegette édesapjának beszámolóját a fővárosi eseményekről. Beszélt arról, az áldozatok számára történő, jó szándékú, dobozos pénzgyűjtésről is, ami manapság már elképzelhetetlen lenne. Említést tett arról, hogy szörnyű megtorlások érték azon magyarokat, akik személyesen vagy a családtagjuk révén kötődtek a forradalomhoz. „A fiatalok nagyon keveset tudnak '56-ról, ezért az idősek felelőssége, hogy ne csak emlékezzünk, hanem emlékeztessünk is, hogy kik, mit és miért tettek, hogy soha ne jöhessen vissza az a kor” – húzta alá. Takaró Mihály irodalomtörténész, az ünnepség szónoka a magyar nép utolsó dicsőséges és heroikus küzdelmének ünneplése alkalmából azt ecsetelte: Európa és a világ nemzetünk nevét mindig összefoglalta a vitéz és a szabadságszerető fogalmakkal. A csatlós nép bélyegét a forradalom lemosta rólunk. Az egész földön szimpátiatüntetések jelezték: a világ szolidáris nemzetünkkel. A világon mindenki pontosan tudta, kik azok, akik a szabadságért harcolnak és kik a nemzet elárulói. Az egész világ pedig nem tévedhet.A fegyvert ragadók zöme egyszerű ember volt, akik nem gondolták, hogy hősökké vagy mártírokká válnak. Szívükben rendíthetetlenül biztos ítélet élt a szabadságról és az igazságról. A mai érték-anarhizált, orwelli fordított világunkban érdemes visszatekinteni saját múltunkra. Ez az ország csak akkor épül, ha lesz, aki építse. A haza: hely és idő; múlt, jelen és jövő. A szabadság egyenlő a tudatos cselekvéssel, a rendíthetetlenséggel, az értékek védelmével. Európában végveszélybe került a két legfontosabb érték: az igazság és a szabadság. Európában notórius hazugok tanítanak az igazságról. Itt kell felépítenünk a valódi szabadság, a valódi demokrácia, a valódi igazság új hazáját. Ha lemondunk az igazságról, akkor az rabságot, diktatúrát, „legvidámabb barakkot”, majd pusztulást eredményez. 1956. október 23. az igazsággal való szembenézés napja volt. E szembenézés azért eredményezett szabadságot, mert, akik meglátták az igazságot, tudták, hogy mit veszítettek el és mit kell tenniük. A néptömegek egyetlen szempillantás alatt felismerték az igazságot. Ma nem kell életünket áldozni a hazánkért, mert nincs háború. A fogyó hazában: hinni a saját erőnkben, gyermeket vállalni, itthon maradni, vállalkozni, munkahelyet teremteni hazafias tett és hazafias szolgálat és szent állásfoglalás. Harcolni kell szóval, cselekedettel, szívvel, alázattal, odaszánással és tudni kell, hogy mivel tartozunk a hazánknak.

 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


közmeghallgatás – 2018

Sok gondot vetettek fel

A város egészét érintő gondokról, illetve a lakosság egy csoportját érintő problémákról szólhattak a polgárok a keszthelyi közmeghallgatáson, ahol a segítő szándékú javaslatoktól a felelősök megnevezését firtató kemény számonkérésig többféle lelkülettel előadott hozzászólás is elhangzott.

 Weller Jakus Tamás öt közérdekű kérdéskör megoldására kért intézkedést. Felvetette a Zámor térségének csapadékvíz-elvezetési problémáinak halogatását, a Zámor és a Semmelweis utcák közvilágítási gondjainak megoldatlanságát, egyes tragikus állapotban lévő, önkormányzati tulajdonlású épületek elhanyagolását. Szerinte a város egyes cégei egyre növekvő kintlévőséget halmoztak föl, illetve nem felnőttekhez méltó viselkedéssel tolták későbbre a képviselő-testület ülését. Válaszában Nagy Bálint alpolgármester a szakemberekkel többször egyeztetett probléma hátterét igyekezett megvilágítani. Elmondta: kistérségi beruházás kivitelezésével tervezik a rezi–cserszegtomaji záportározóból elfolyó víz lassítását. A vízelvezető árkok kitisztítására és kotrására figyelve kezdeményezik a záportározó kimélyítését, de a nemrégiben lezúdult, bődületes mennyiségű eső gond nélküli elvezetése továbbra is nehézség marad a város legmélyebb pontján. Elhangzott: a településrészen a szabadvezetésű, szigeteletlen vezetékek rendszerének felülvizsgálatát az áramszolgáltatótól fogják kérni. Az összes, egykor szállodaként üzemelt ingatlan új tulajdonosi köre jövőre elkezdi a jelenleg leromlott épületek rekonstrukcióját, és ahogy a pályázati lehetőségek és a saját erő engedi, az önkormányzat is felújítja majd a saját tulajdonú épületeit. A sétálóutcában például hamarosan több ingatlan egészében megújul. A kintlévőségekre rátérve arról szólt, hogy a jelenlegi törvények értelmében akad olyan helyzet, amikor egy lakás bérlőjének több jogosultsága van, mint magának a tulajdonosnak, még akkor is, ha az késve, vagy egyáltalán nem fizet. Komoly dilemmahelyzet, hogy a tartozást az önkormányzat elengedje-e, vagy a kilakoltatást kezdeményezze. Mindazonáltal minden önkormányzati cég működőképességének megőrzésére nagy gondot fordítanak – húzta alá. Flaskár Judit számos közlekedéssel, épületfelújítással, szemételhelyezéssel, mobil illemhely hiányával összefüggő kritikát megfogalmazott, de elégedett volt a Gagarin utcai faültetésekkel. Dr. Puposné Szálteleki Éva a Munkácsy Mihály utcában élők nevében kérte a közlekedés észszerűsítését. A probléma orvoslására a rendőrkapitányság és a hivatal szakembereinek bevonásával a polgármester tett ígéretet. Wéber Éva nem kért azonnali válaszadást, de olyan megfontolandó felvetésekkel élt, amelyek segítségével sokkal élhetőbb lehetne a Balaton fővárosa. Horváth Judit egy Zeppelin téri magántulajdonú épület toldalékának szemetes és illemhelynek használt környezetét kritizálta. Vas Bálint a kertvárosi vízelvezetés hibáiról, a buszmegállóként kijelölt helyek gondozatlanságáról is bejelentéssel élt. Papp Levente a B my Lake ötnapos fesztivál zavaró zajhatásáról szólt, kérve zajvédő fal vagy időkorlát felállítását, mert az üdülőtelepen élők a „zenezaj” miatt nem tudtak pihenni. A bejelentő szerint a fesztivál még a Balaton ökológiája szempontjából is káros. A Napsugár utcai vadkempingezők pedig áldatlan állapotokat hagytak maguk után. A polgármester szerint a polgárok sokkal jobban féltek a fiataloknak szóló rendezvény megtartása miatt, mint amekkora rendetlenséget okozott. A kéréseket, felvetéseket továbbítják majd a szervezőknek, hogy még kevesebb kellemetlenség terhelje az ott élőket és az ott üdülőket.  Dr. Járási Vince közlekedési javaslatok felvetése után azzal a felvetéssel élt, hogy Keszthely szabaduljon meg a kényszermegoldást jelentő vízmű társaságtól. Ruzsics Ferenc jelezte, közlekedési kompromisszumok köthetők, de a szerződés felmondására nincs lehetőség.  Nagy László ismét felvetette a belvárosi közterület-felügyelői munkakör létjogosultságát. Kérte a kerékpáros és gyalogosforgalom ésszerűbb elkülönítését a sétálóutcán, mert szerinte ijesztő volt a nyári rendezvények időszakában a bringával közlekedők vonulása a fesztiválozó tömegben. Tapasztalata szerint, visszatetszést keltettek a fesztiváli programokon randalírozó hajléktalanok is, akiket nem mindig sikerült határozott fellépést mutatva eltávolítani a rendőröknek. A rendőrkapitányi válaszból kitűnt, hogy a pályakezdő rendőrök még nem mindenkor képesek kellő hatállyal érvényt szerezni a törvény betűjének, ha részeg hajléktalanokkal kapcsolatban kell intézkedniük, de őket is minden helyzetre felkészítve igyekeznek szolgálatba indítani. Dr. Horváth István arról is szólt, hogy a hajléktalanság végleges megoldására a rendőrség önmagában nem képes. A jelenlegi rendészeti segédlettel életre hívott végrehajtás is csak átmeneti, de még a fogda is melegebb, mint a mínusz húsz fokos utca.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Előadás Alsópáhokon

A születéstől a halálig

Dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász, gasztroenterológus főorvos ismét vendége volt az alsópáhoki művelődési ház őszi egészségügyi ismeretterjesztő előadás-sorozatának. A szakember ezúttal is egy zenés interaktív előadással készült, amelynek keretében az élet fontosabb mozzanatait elemezte ki a születéstől a halálig.

Az adjunktus egy gondolatébresztő, katartikus erejű vetített képes előadás keretében bírta rá hallgatóságát, hogy megálljon egy pillanatra és gondolkodjon el arról, hogy kicsoda is ő valójában, honnan jött és hová tart. A születéstől a halálig tartó életben milyen feladatot kell bevégeznie. A referátum részletesen felvázolta azokat a buktató élethelyzeteket, nehezebben megoldható életszakaszokat, amelyeken szinte minden ember keresztüljut. A babakor, a kisgyermekkor, a gyerekkor, a kamaszkor, a felnőttkor, majd az időskor problémás helyzeteire adott válaszok, az élet buktatói döntenek arról, hogy milyenek is vagyunk, hova is jutunk. Az élet utolsó szakaszában, az alkony korában visszanézünk önmagunkra és felmérhetjük, hogy mit értünk el az életben abból, amit korábban elterveztünk. Ilyenkor már nem az anyagi léthez, a fizikai világhoz való kötődésünk lesz markáns, hanem inkább az örömöt, a boldogságot akarjuk „tartósítani”. Az elmúlásra való felkészülés sokszor nehezen megy, pedig az élet minden napján az elmúlásra kell készülnünk. Ha így teszünk, akkor semmiféle tragédiával nem kell szembesülnünk. A halál elfogadása, a gyász feldolgozása nem lehet tragikus, mert a föld nem mennyország, itt minden ember életének egyszer vége van. Születéskor egy kapun jövünk az életbe, a fizikai testünk halálakor pedig egy kapun távozunk. Az élet nem akkor kezdődik, amikor az újszülött csecsemő felsír, hanem már a fogantatással az édesanya méhében. Ő már a méhben egy élő szervezet, akinek jogai vannak, akinek dobog a szíve, aki gondolkodik is. Érzelmek kifejezésére képes. A baba mosolyog, olykor a köldökzsinórral játszik, reagál az anyukája hangjára, zenét hallgat és ijedtségre is képes.

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Modern megyei járművek

Három új busz állt üzembe

A tavalyi Busexpon mutatták be a háromtengelyes, prémium kategóriába sorolt MAN Tourliner autóbuszt, amellyel mostantól a megyénkben és a régióban is találkozhatnak a közösségi közlekedést igénybe vevők. Az ÉNYKK Zrt. októberben hat darab új, egyenként 56 fő utast szállítani képes Neoplan Tourliner típusú autóbuszt vett át egy dunaharaszti telephelyen. A buszok a Volán Buszpark Kft. tulajdonában és az ÉNYKK Zrt. üzemeltetésében állnak, a társaság bérli a modern járműveket.

A Zala megyében élő utazóközönség legelébb a Zalaegerszeg– Budapest, a Nagykanizsa–Budapest, a Nagykanizsa–Sopron, a Nagykanizsa–Pécs, a Keszthely– Székesfehérvár és a Keszthely– Budapest viszonylatokon találkozhat az ízléses kialakítású, fekete-arany színvilágú, klimatizált buszokkal, melynek belső terében számos kényelmi extra növeli az utazási élményt. A megyében forgalomba álló három „szépség” is minden igényt kielégít. Az alapkivitelnél kényelmesebb, dönthető és oldalra is kihúzható, kényelmes pozíciót biztosító ülések mellett, dizájnos audio-video rendszer, utastéri LCD-monitorok, vezeték nélküli internetkapcsolat, mobileszközök töltésére alkalmas USB-csatlakozók és minden ülésnél felszerelt 220 V hálózati csatlakozó is a menetkomfortot szolgálja. A járművön toalett is működik. Az utastér egy síkban van, a közlekedőfolyosó nem besüllyesztett, a jármű fedélzete mindenhol biztonságosan járható. A buszvezetőket segíti a 12 sebességes automata sebességváltó, az adaptív sebességtartó automatika, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer és az automatikus vészfékrendszer is. A több buszvezetőt is igénylő utakon a váltósofőr számára még külön hálófülke is rendelkezésre áll.

 

 

 

 

 

vissza az elejére