Ünnepi hangulatban a város napján

Pedagógusnap kitüntetésekkel    

 

Ruzsics Ferenc bejelentése – Elismerések átadása

Ünnepi hangulatban a város napján

A keszthelyiek a május 29-től június 5-ig tartó városnapi programokkal is igazolni kívánták, hogy számukra fontos a kultúra, a hagyományok ápolása, az elődeink tisztelete. A belvárosi helyszínek és a városi intézmények épületei a magyar kultúrát és a helyi tradíciókat ápoló rendezvények színterei voltak, a Balaton-parton pedig könnyűzenei fellépők szórakoztató koncertekkel gondoskodtak a nyüzsgő fesztiválhangulatról. Volt sakkbajnokság, több kiállításnyitó ünnepség, táncbemutató, koncert gyermekek és felnőttek számára, és a helyiek ingyenes uszodalátogatást kaptak.

A színes és rendkívül változatos programkínálatban jól megfért egymás mellett a magyarságunk ezeréves múltját dicsőítő Szent Korona köré szervezett rendezvénycsokor, a Festeticsek öröksége előtt tisztelgő nemzetközi tanácskozás, az 1910-es éveket idéző városi sétasorozat, a Phoenix gályának emléket állító új köztéri alkotás felavatása, a közelmúltban előkerült, páratlanul gazdag zsidó kincsek múzeumi bemutatása, a Lengyel Köztársaság keszthelyi konzulátusának avatása. Keszthely város napja idén egybeesett a Balaton napjával. A szervezők ez alkalommal bohém, vidám programokkal készülve várták az érdeklődőket. Június első szombatján a Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban Kiss László esperes mutatott be ünnepi szentmisét, majd a Balaton Színház emeleti folyosóján megnyitották a Vajda János Öregdiákok Egyesülete jubileumi kiállítását. Az öregdiákok a Mozgás Házában megtartották közgyűlésüket is. A lengyel testvérvárosi küldöttség meghívásával tartott ünnepi képviselő-testületi ülés helyszíneként ezúttal a színháztermet jelölték ki, ahol a Keszthely város napja alkalmából polgármesterként tizenharmadik alkalommal Ruzsics Ferenc köszöntötte a megjelenteket. Bejelentette, hogy nem indul immár negyedik alkalommal a polgármesteri tisztségért, s szülővárosáért végzett feladatait – amennyiben a választók is úgy akarják – az ősztől a megyei közgyűlésben folytatja. A támogatóknak köszönetét fejezte ki és azt kívánta, hogy az utána következő vezetés is ugyanilyen lelkiséggel, szeretettel és önzetlen kitartással irányítsa ezt a várost. A magisztrátus véleményét összefoglaló Papp Péter azt emelte, ki, hogy örömmel vették a kastélymúzeum példaértékű munkáját, de utalt rá, a fejlesztéseknél figyelembe kell venni, hogy azok hosszú távon fenntarthatók legyenek működésükben és üzemeltetésükben is. A volt katonaság állami és önkormányzati területén ipari park létesülhetne, ami a város gazdasági élénkülését szolgálná.E helyen 5–10–20 éves távlatokban gondolkodva új kórház is épülhetne. Az ötletbörzén tanácskoztak a helyi kórház névadásáról, de egyelőre nem tették le voksukat egyetlen néhai gyógyító mellé sem. A város közlekedése nem racionális, ezért forgalomtechnikai szempontból felülvizsgálatra szorul – mondta el. Szerintük be lehet vezetni olyan gépjárműforgalmat korlátozó közlekedési rendet is, ami csak a főszezonban lenne érvényes. A grémium úgy látta, hogy az állami sportberuházások felfutó időszakában, helyben nem ragadtak meg minden lehetőséget. Papp Péter arról is szólt, hogy itt az idő, hogy Keszthely régi, patinás szállodái végre feltámadjanak az enyészetükből. Kitüntetésekkel ismerték el mindazok szakmai, közéleti tevékenységét, önzetlen és kimagasló munkáját, akik sokat tettek a város fejlődéséért, ismertségének és elismertségének fokozásáért. Dr. Cséby Géza részére a város érdekében kifejtett, annak hírnevét öregbítő kiemelkedő munkássága, egész életműve elismeréséül az önkormányzat által alapított legrangosabb kitüntetést, a „Keszthely város díszpolgára” kitüntető címet adományozták. A kitüntetettet írót, költőt, szerkesztőt, műfordítót, nyugalmazott művelődésiközpont-igazgatót március derekán Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter a Lengyel Köztársaság tiszteletbeli konzuljának nevezte ki.  A Nagyváthy Néptáncegyüttes a város érdekében kifejtett, példaértékű, magas színvonalú tevékenysége elismeréséül megkapta a „Keszthely városért” kitüntető címet, amit dr. Bertalan Zoltán, a néptáncegyüttes művészeti vezetője vett át a jelenlegi tánckarvezetők, Hardi András és Hardiné Partics Edina kíséretében. A Pro Cultura Keszthely kitüntető címmel elismert együttes négy évvel ezelőtt felkerült a Keszthelyi Település Értéktárba is. Pappné Beke Judit 2005-től igazgatója a keszthelyi városi könyvtárnak. Dinamizmusának, elkötelezettségének, szakmai hozzáértésének, jó szervező-, irányítóképességének köszönhetően az intézmény folyamatosan fejlődik, hozzájárulva nemcsak a város, hanem az egész térség kulturális életének gyarapodásához. A Fejér György Városi Könyvtár 2006-ban az Év Könyvtára, majd 2017-ben Zala megyében elsőként Minősített Könyvtár lett. Ő a „Keszthely város szolgálatáért” díjazásban részesült. Ugyanezt az elismerést kapta a franciául, angolul, oroszul és németül is beszélő Szörényi Zoltán, aki 2008-tól a Vajda János Gimnázium igazgatója. A mintegy 450 diákot okító iskola letette voksát a minőségi oktatás, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás mellett. Ennek köszönhetően kimagasló az érdeklődés az intézmény iránt. Magas a túljelentkezés, a felsőfokú felvételi mutatók 80–90% felettiek. A tavalyi statisztikák alapján a gimnázium a 6 évfolyamos gimnáziumok országos rangsorában a 21. helyet szerezte meg. Az igazgató több évtizedes pedagógiai és iskolavezetői munkáját 2012-ben Magyar Arany Érdemkereszttel is elismerték. A „Keszthely város szolgálatáért” kitüntetetett Tóth Zoltán 2006-tól a mai napig a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán városüzemeltetési ügyintézőként látja el feladatait. Szaktudásának és munkájának köszönhetően jelentős eredmények születtek a városi úthálózat fejlesztésében és új kerékpárutak kialakításában. A közigazgatásban kifejtett közel 13 éves elismerésre méltó szakmai munkája, emberi magatartása, szociális érzékenysége, udvariassága alapján munkatársai és az ügyfelek körében is nagy megbecsülésnek örvend. A „Keszthely város turizmusáért” kitüntető cím birtokosa idén Bubla Zoltán lett, aki több mint húsz évet dolgozott a helyi műszaki igazgatásban. Volt főelőadó, műszaki osztályvezető és városi főmérnök-főépítész, de magántervezőként is számos épületet tervezett. Település-, illetve területfejlesztési és turisztikai tervek megalapozásával, építészeti értékfelmérések sorozatával is foglalkozott. Majd egy évtizeden át a Keszthelyi Turisztikai Egyesület elnökeként vívott ki tiszteletet, de hosszú évekig a Keszthely Térségi Vállalkozók Klubja Egyesület elnöki tisztségét is betöltötte idei visszavonulásáig. „Keszthely város egészségügyéért” díjat Czinderiné Farkas Magdolnának ítélték oda, aki 36 év óta a keszthelyi kórház dolgozója. Munkáját évtizedek óta nagy tudással, hozzáértéssel, együttérzéssel és lelkiismeretesen látja el, a betegek legnagyobb elégedettségére, de nagy szerepet játszik a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara keszthelyi szervezetében is. A „Keszthely város szociális ellátásáért” elismerés Gulyás Józsefnét illette, aki a Keszthelyi Nevelési Tanácsadóban diagnosztikai és fejlesztőmunkákat ellátva szerzett elismerést. Folyamatosan tanult, több mint két évtizeden keresztül volt az intézmény fejlesztő pedagógusa. Munkáját mindvégig nagyfokú hivatástudat jellemezte. Több száz család életében nyújtott hatékony, kimagasló szakmai segítséget munkája során. A kitüntettek nevében dr. Cséby Géza mondott beszédet, aki főszereplője volt a következő városházi programnak is. A Fő téri épületben, dr. Jerzy Snopek nagykövet jelenlétében nyitották meg a Lengyel Köztársaság Keszthelyi Konzulátusát. Ruzsics Ferenc és dr. Horváth Teréz jegyző mellett a tiszteletbeli lengyel konzul: dr. Cséby Géza is beszélt a konzuli iroda jelentőségéről, amit Varga-Csikász Bence plébános áldott meg. A móló bejárata mellett avatták fel a Magyar Mérnöki Kamara ajándékát, Béres János szobrászművész kőből és fémből készült interaktív alkotását, melyet a Festeticsek egykori hajója, a tó máig legnagyobb vitorláshajója: a Phoenix gálya ihletett. A szobor avatásán beszédet mondott Nagy Gyula, az országos, és Lékai Gyula Zoltán, a Zala megyei mérnöki kamara elnöke, a polgármester valamint Fa Nándor magyar hajótervező és -építő, óceáni szólóvitorlázó.
 

 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Hévízen

Pedagógusnap kitüntetésekkel

Kultúrműsor keretében ünnepelték Hévízen a pedagógusnap alkalmából a nemes hivatás gyakorlóit.

 A rendezvényen a helyi oktatási és nevelési intézmények kollektívái körében számos elismerés átadására került sor. Az önkormányzati alapítású kitüntetések adományozása mellett a diákok is minősítették tanáraik munkáját. Hévíz város közoktatásáért kitüntető díjban részesült az Illyés Gyula Általános Iskola pedagógusaként Ferge Zsuzsa Réka, Tóth Zoltánné Dörnyei Éva, Csiszár Andrea, Balázs Árpádné, Porkoláb Annamária, Szekeres Barbara, Holczerné Szabó Ágnes Éva, dr. Farkasné Hrenkó Katalin, Dóber-Horváth Anikó és Franczem Krisztina. A diákok szavazatai alapján az Év tanára címet Kepli-Meliorisz Andrea tanárnő nyerte el. A magyar nyelv és irodalom szakos tanár pedagógiai gyakorlatát az újszerűség, a kreativitás, az új pedagógiai módszerek kutatása és alkalmazása jellemzi, a diákönkormányzat patrónusaként a gyerekek tanórán kívüli rendezvényeinek megszervezésével színesíti az iskolai életet. A Bibó István Gimnázium pedagógus kollektívájából a Hévíz város közoktatásáért elismerésben részesült Balázs Judit, Fraller Csaba, Podhradszkyné Keserű Tímea, Prágay Éva Mária és Tombor Ildikó. Az Év tanára kitüntető címet a diákszavazatok alapján Tar Ferenc nyerte el, interaktív tanítását elismerve. Az óvoda munkaközösségének szavazatai alapján a Minőségi munkáért díjat kapta Fisliné Baráth Judit, Fonnyadt Andrásné és Orbán Eszter.

 

 

 

 

 

 

vissza az elejére