Búcsúzunk

Sok felszólaló kért és kapott Álomesküvői kellékek Finom nedűkkel koccintottak

 

 

Hévíz, Keszthely és Vidéke (1994–2019)

Búcsúzunk

Kedves Olvasók!
A Zala-Lap Kiadói Kft. kiadásában megjelenő Hévíz, Keszthely és Vidéke utolsó önálló számát tartja a kezében. 25 év után elbúcsúzunk. Kiadónk úgy döntött, hogy gazdasági okok miatt nem tudja már fenntartani saját erőből az újságot. A lap története a rendszerváltozást követő években kezdődött, még dr. Szelestey Tamás polgármestersége idején. Első számunk 1994. március 3-án jelent meg, a kiadó akkor a Castellum Press Kft. volt, melynek 60 százaléka városi tulajdonban volt, a másik két tulajdonos a lap ügyvezetője és felelős szerkesztője volt. Céljaink között az szerepelt, hogy egy színes, sok témát feldolgozó helyi újságot kapjanak kézhez a városlakók Keszthelyen, Hévízen és a környező településeken. A pártpolitikán felülemelkedve. Vagyis nem párt-, hanem várospolitikával kívántunk foglalkozni. A Hévíz, Keszthely és Vidéke szerkesztősége öt keszthelyi polgármester működése alatt dolgozott. Dr. Szelestey Tamás után dr. Kulcsár Péterrel (1994–98), dr. Szabó Imrével (1998–2002), Mohácsi Józseffel (2002–2006) és végül három cikluson át megjelentünk Ruzsis Ferenc (2006–2019) polgármestersége idején. A lapot kiadó Castellum Press Mohácsi József polgármestersége idején megszűnt, ugyanúgy az önkormányzati támogatás is. Ekkor döntött úgy a Zala-Lap Kiadói Kft., hogy ha nem is kéthetente, de megjelenteti önálló arculattal a HKV-t, a Zalai Napló megyei újság párjaként. Az elmúlt több mint tíz évben, önkormányzati támogatás, közpénz felhasználása nélkül készítettük a lapot. A keszthelyiek visszajelzése pozitív volt, várták a megjelenést, megköszönték a munkánkat. Mindez jól esett a szerkesztőség minden tagjának. Köszönet érte! A jövőben a térségben a Zalai Napló hasábjain találkozhatnak keszthelyi és hévízi témákkal. Akiket pedig érdekel a térség eseményeinek feldolgozása, a www.zalamedia.hu hírportálon az archívumban megtalálja 2000. január 1-től a megjelent Hévíz, Keszthely és Vidékét.

Vadas Zsuzsa felelős szerkesztő
Lukácsffy Dénes felelős kiadó

 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


 

Keszthelyi közmeghallgatás

Sok felszólaló kért és kapott

Majdnem három órán keresztül tartott a keszthelyi közmeghallgatás, ezért az egyik felszólaló azt indítványozta, hogy évente lehetne akár négyszer is, a polgármester viszont azt javasolta, hogy a problémákat jelző polgárok forduljanak közvetlenül a választókerületi képviselőjükhöz, vagy keressék föl többször is az egyes településrészi fórummegbeszéléseket. Nagy Bálint polgármester majd mindegyik felszólalónak, segédkezet nyújtott abban, hogy felvetése, gondja mielőbb megoldást nyerjen.

Az ülésen a Belvárosi Kereskedők Egyesületének vezetői javasolták, hogy kísérleti jelleggel, ne csak az adventi időszakban, hanem ősztől tavaszig sem kelljen parkolási díjat fizetni. Szerintük érdemes lenne számba venni a belvárosi önkormányzati tulajdonlású üres üzlethelyiségeket és lakásokat, hogy azok hasznosítása, funkcióval megtöltése mielőbb elindulhasson. A belvárosi szociális lakások megszüntetését javasolták és azt, hogy a külföldről hazatérő fiatalok kapjanak segítséget lakáshelyzetük megoldására. A turisztikai városszemlék visszaállítása mellett ismét indítványozták a piacfelügyelő mintájára, a belvárosi rend megteremtéséért felelős „gazda” kinevezését. Az apróbb hiányosságok pótlására társadalmi munkájukat is felajánlották. Városvezetői reagálásában a polgármester hoszszú távra szóló, átfogó, a belvárost is érintő nagy projektek elindításáról szólt. Új lakáskoncepció kidolgozását, az idősszállító szolgálat szolgáltatásbővítését, a Keszthely Hazavár projekt élesítését, az Ifjúsági Tanács elindítását, tiszta, átlátható, egyszemélyi felelősöket feltételező döntési rendszer bevezetését ígérte. Pártpolitikától független közösségszervezés mellett tette le voksát. A valódi közösségi élet megteremtését szóba hozva, az alulról jövő egyesületi kezdeményezések segítéséről is beszélt, jelezve: városszerte több sport- és fitneszpark, felnőtt- és gyermekjátszótér létesítése van folyamatban. A Magyar utcában élő egyik felszólaló a kerékpárutak egyértelmű feljelölését, a kopott, olvashatatlan emléktáblák feliratainak javítását tanácsolta. Sérelmezte, hogy az utcájában az úttest ugyan felújításra került, de járda csak a „fontos emberek” háza előtt készült el. Bepanaszolta a régi Popovics-cukrászda siralmas állapotát, és arról érdeklődött, hogy mikortól működnek majd Keszthely bezárt szállodái. A felvetéseire reagáló polgármester említést tett a kertvárosi kerékpárút kivitelezéséről, a P+R parkoló megépítéséről, a kerékpáros infrastruktúra folyamatos javításáról. Jelezte: az önkormányzat önerőből évi 100 millió forintot tud fordítani átlag 5–8 utca modernizálására, így tíz év alatt, akár 90–100 utca burkolata is megújulhat. A hotelmodernizációt mindenki közös érdekének nevezve azt mondta, hogy várhatóan 2022-re a város régi hoteljei újból alkalmasak lesznek vendégfogadásra. A Balaton Szálló ügyét a piac az elmúlt húsz évben sem tudta megoldani, ha fejlemény lesz ez ügyben, akkor erről azonnal tájékoztatják a közvéleményt. A Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület (KÉVE) Zámor térségében élő elnöke a városrész csapadékvíz-elvezetési, közlekedési gondjaira kért orvoslást. Felpanaszolta a belvárosi, egykor fiatal fák köré épített hirdetőtáblák rossz állapotát. Pártpolitikát mellőző közösségépítést indítványozott, a képviselői tiszteletdíjak emelését sérelmezve pedig azt tudakolta, hogy miként képzelik a jövő évi városi költségvetés összeállítását, amikor évi akár 170 millió forintos kieséssel a város alapszintű működése is veszélybe kerülhet. A kérdezőt nyugalomra intette a választ adó polgármester, aki aláhúzta: a városi büdzsé határidőre elkészül úgy, hogy az minden alapszolgáltatás teljesítését magában foglalja. A Schwarz-lakótelepen élő egyik polgár forgalomcsillapításra, forgalmirend-átalakításra és intenzívebb ároktakarításra tett javaslatot. Szigligeti Aladár osztályvezető arról beszélt, hogy a jelenlegi forgalmi rend kialakítása a lakók beadványára készült el. Ha a közös képviselők konszenzust hozva ismét jeleznek a hivatal felé, akkor újabb helyszíni szemlén kiderülhet, melyik forgalmi rend lesz optimálisabb az ott élők számára. Egy Helikon utcában élő hölgy az OTP körüli áldatlan állapotokról tett panaszt, kérte a Balaton-parti bazársor biciklitárolójának áthelyezését. A Zeppelin téren élő egyik aszszony örömmel vette több új köztéri pihenőpad letelepítését, de hiányolta a hozzájuk tartozó kézi hulladékgyűjtő szigetek kihelyezését. Az Esze Tamás utcai csapadékvíz-elvezetés anomáliái, az ároktisztítás hiányosságai, a rácsok hiányai is szóba kerültek egy bejelentés kapcsán. Egy Erzsébet királyné úton élő hölgy az utcasarkokról hiányzó utcanévtáblákat hiányolva azt nehezményezte, hogy sokan versenypályának nézik az útszakaszt továbbá jelezte, hogy a Petőfi–Rákóczi utcák kereszteződésében heti rendszerességgel van karambol. Az Apetito étterem tulajdonosa a Kastély utca gyenge közvilágításának megoldását kérte, illetve azt, hogy a város működjék jobban együtt a kastélymúzeummal, hogy adventi időben is minél több autóbusszal érkező turista keresse föl a várost a vonzó attrakciók, rendezvények és programok miatt is. A felszólaló – aki szerint a Balaton-parti focipálya helyén akár szálloda, vagy vendéglátó-komplexum is működhetne – érdeklődött a Zöld Város Projekt (ZVP) alakulásáról, de kiderült, hogy a jövőre startoló program valószínűleg nem érinti majd a Kastély utcát. A Gagarin utcából az egyik felszólaló lakos támogatható kínálatbővítésnek nevezte az adventi óriáskerék felépítését arról faggatózva, hogy az magán- vagy közpénzből épült-e ki. A válaszadó polgármester elmondta, hogy hárommillió forint közpénzből állították fel a Fő téri, 21 méter magas óriáskereket, amit a helybeliek kedvezményesen vehetnek igénybe. Ha a visszajelzések pozitívak lesznek, akkor a turistavonzó attrakció akár nyáron is szolgálatba állhat a Balaton-parton. A minőségi téli vásár kézműves kitelepülőitől sem kérnek helyfoglalási pénzt. A fiatal felszólaló a szociálisan rászoruló helyiek támogatásáról, a ZVP és az Ifjúsági Tanács konkrétumairól és a 2-es választókörzet fejlesztési terveiről is érdeklődött. A Kertváros közvilágítási, csapadékvíz-elvezetési problémáit is szóba hozta egy ott élő kérdező, aki szerint sem a gyerekek, sem az idősek számára nem biztonságos a Hévízi út déli oldalán lévő három autóbusz-megálló megközelítése. A válaszadó osztályvezető megemlítette, hogy a közútkezelőnek már több esetben szóltak a gyalogosátkelést segítő megoldások kivitelezését sürgetve, de próbálkozásuk eddig nem hozott eredményt. A polgármester szerint az elkövetkező években jó eséllyel megépülhet a kérdező által is sürgetett körforgalom a cserszegi „halálkereszteződésben”. A kórház fő épületéről potyadozó üvegtéglákat, a Rákóczi téri önkormányzati tulajdonlású kis-kastély áldatlan állapotát, és a szerencsétlenül kivitelezett, nem a 21. századot idéző, kórház melletti buszmegálló áthelyezését, a járdán való kerékpáros közlekedés szabályosságát hozta szóba a Meggyfa utcában élő egyik polgár. A Vak Bottyán utcában élő egyik hölgy a Fő téri fásítást sürgetve, a halvány fényt adó közvilágítást panaszolta be a rendőrség előtt, a Csány-iskola sportpályája mellett és végig a Vaszary Kolos utcában. A ZVP keretében a fő térre impozáns, erős faegyedeket ígért a polgármester, aki, ha a költségvetés engedi, a közvilágítás fényerejének erősítésére is javaslatot fog tenni. Keszthely képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulásokkal is segíti a Helikon Kastélymúzeumot abban, hogy a Vadászati Múzeum mögötti agárpálya megépülhessen a kastélymúzeum saját költségvetéséből. „A Festetics-örökséget és azon belül a Festetics-kastélyhoz tartozó fejlesztéseket, a szálláshely-modernizációt azért is kell kiemelten kezelni, hogy a minőségi turizmus feltételei is erősödjenek a főszezonon túl is” – foglalta össze a polgármester arra a kérdésre, ami az úri sportot képviselő agárpálya megépítéséről kért háttérinformációt.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


A Helikon kastélyban

Álomesküvői kellékek

A Festetics-kastélyban elképzelt álomesküvő kellékeit, szolgáltatásait vonultatták fel a múzeum északi szárnyának reprezentatív termeiben, november középső hétvégéjén, azok a helyi és környékbeli vállalkozások, amelyek ezen alkalomból extra kedvezményt is nyújtottak az esküvő és a lakodalmi helyszín díjából.

 A kastély a tervezéstől a megvalósításig végigkíséri a ceremónia és a fogadás menetét azzal a céllal, hogy megpróbálja az ifjú párok elvárásait magas színvonalon, folyamatos személyes kapcsolattartással megszervezni. Az ódon falak, a helyszín finom világa garancia arra, hogy a vendégek, és legfőképpen az ifjú pár hercegnek és hercegnőnek érezze magát. Ezúttal az esküvői ruhától a karikagyűrűig, a csoki szökőkúttól az emeletes tortáig minden előrendelhető volt. Rengeteg szín- és formagazdag virág és dekoráció került bemutatásra, de a sminkes, a fényképész, a dj is lefoglalható volt. Az egész napos, térítésmentesen látogatható kiállításon rendezvényszervezők, ceremóniamesterek, cukrászok, virágkötők és természetesen varázslatos ruhaköltemények is várták a házasulandókat.

 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Magyar Borok Keszthelyi Mustrája

Finom nedűkkel koccintottak

A Goldmark Károly Művelődési Központ immár kilencedik alkalommal szervezte meg hagyományos borkóstoló rendezvényét, a Magyar Borok Mustráját a keszthelyi Balaton Színházban, melynek a kezdetek óta a legfőbb célja, hogy fórumot biztosítson a tradicionális magyar és hazai nemesítésű szőlőfajtáknak, valamint a belőlük készített ízletes és különleges, gyakran a nagyközönség számára ismeretlen boroknak.

A szervezők egyben lehetőséget kívántak nyújtani a borbarátoknak, a „hungarikumnak” számító borok megismeréséhez és kóstolásához is. A sétáló kóstoló mellett, a szakmai délutánon több borász és szakember tartott rövid előadást szőlészeti, borászati és egyéb témákban. Az előadások témája érintette az új magyar szőlőfajták világát, a jó minőségben beszerezhető palackokat, dekantálókat, poharakat. Téma volt a terroir jelleg megjelenése a borokban csakúgy, mint a Da Bibere Zalai Borlovagrend 20 éves születésnapja. A rendezvény igazi különlegessége persze maga a bormustra volt, melyen ezúttal fő attrakcióként a Pampetrics Borház mutatkozott be. Általuk több mint hatvan különböző, jellegzetes magyar szőlőfajtából készített bor, több mint 180 tételének korlátlan kóstolási lehetősége csábította a borbarátokat. A vendég borászatok – Bezerics Borászat (Zala), Holdvölgy Pincészet (Tokaj), Petrény Borászat (Eger), Da Bibere Zalai Borlovagrend – borválogatás (Zala) – saját kínálattal rukkoltak elő. A bormustrán és az előadásokon kívül gasztronómiai kiállítók finomságait is megkóstolhatták az érdeklődők. A rendezvény záróprogramjaként a Re-folk zenekar bordalkoncertjén szórakozhattak a sajtkülönlegességeket és borkorcsolyákat is kóstoló vendégek. A szervezők e rendezvénnyel ismét már a nyitóünnepség alkalmával tisztelegtek Keszthely város díszpolgára, a kiemelkedő szőlőnemesítő, dr. Bakonyi Károly emléke előtt is.

 

 

 

 

 

vissza az elejére