Példaértékű az együttműködés

17 ezer gazdálkodónál kopogtatnak

Virágkötők a hajléktalanokért

Idősek napja Teskándon


KESZTHELYEN ÜNNEPELT AZ ALPOK–ADRIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Példaértékű az együttműködés

– Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepli az Alpok–Adria Munkaközösség – mondta Kiss Bódog Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, a munkaközösség soros elnöke nyitóbeszédében. – Az 1978. november 20-i Velencei Közös Nyilatkozatot aláíró hét európai régió együttműködési szándékának köszönhetően az európai regionális kapcsolatok fejlődése jelentős állomásához érkezett.

Zalaiak a plenáris ülésen.Az évek alatt 17 tagúra bővült szervezet 25 éves működése alatt számos rendezvény, konferencia, közös programok és projektek megvalósítása révén hozzájárult ahhoz, hogy a regionalizmus, a régiók egyre növekvő súlyt képviseljenek az európai politikában – hangsúlyozta az elnök.
Az Alpok–Adria Munkaközösség ma 7 ország 17 tartományát, régióját, kantonját, s hazánk öt megyéjét tömöríti, s a szervezet mintegy 277 ezer négyzetkilométernyi területet fog át, amely 40 millió embernek ad otthont. A szervezet már megalakulását követően lehetőséget nyújtott a két részre szakadt Európában a regionális együttműködésre, enyhítve a kettéosztottságból adódó feszültségeket. 
Harrach Péter, az országgyűlés alelnöke hangsúlyozta, ma is példaértékű a szervezet határokon átívelő együttműködése, s ez fontos hazánk számára a kisebbségi kérdés szempontjából is. Az ünnepi ülésen részt vettek a tagországok, a tartományok képviselői és számos vezető politikus, valamint nagykövet is, akik szintén értékelték a munkaközösség negyedszázados tevékenységét. Az ülést követően dr. Czoma László igazgató mutatta be a kastélymúzeumot, különös hangsúlyt fektetve a 100 ezer kötetes Festetics-könyvtár értékeire, amelynek egy válogatott anyagát egy erre az alkalomra készült reprezentatív kiadványként kapták kézhez a résztvevők.
A plenáris ülésre a Hotel Helikon konferenciatermében került sor, ahol Mohácsi József polgármester Keszthely nevében köszöntötte a szervezet résztvevőit. Mint mondta, a csatlakozást követően rendkívül hasznos lesz e térség számára is a munkaközösség régiós munkában szerzett sok éves tapasztalata. A sajtótájékoztatón Kiss Bódog Zoltán elmondta, remény van arra, hogy az Európai Unión belül jogi státuszt kaphassanak a munkaszervezetek. 

Az Alpok–Adria Munkaközösség 25 éves fennállása alkalmából megfogalmazta a Keszthelyi Nyilatkozatot, amelyben a negyedszázados múlt munkájára alapozva kinyilvánítják, történelmi eseményként üdvözlik az Európai Unió 2004. május 1-jei bővítését. A tartományi vezetők plenáris ülése felhívja a figyelmet arra, hogy a jövőben számos erőfeszítésre lesz szükség és új kihívások várnak a munkaközösség tagjai számára. A gazdasági és társadalmi különbségek miatt szükség van az EU kohéziós politikájának átdolgozására, hogy valamennyi régiónak a mindenkori helyzetének megfelelő szolidaritásban legyen része. Az INTERREG közösségi kezdeményezés a legkülönb területeken jól bevált a határon átnyúló, transznacionális és interregionális projektek megvalósítására, s ezt a jövőben még jobban össze kell hangolni más finanszírozási eszközökkel is. Rendkívül fontos a transzeurópai közlekedési hálózat kiépítése, az V-ös korridor megvalósítása.
Keresni kell a polgárok közötti kapcsolatok bővítésének lehetőségét is, hisz ezek vethetnek gátat a feléledő nacionalizmusnak is. S a nyilatkozat ezzel a gondolattal zárul: a munkaközösség egy interregionális szervezet, amelyben a nyelvi, gazdasági és kulturális sokszínűség leginkább megőrizhető.

vissza az elejére


GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS DECEMBER 1–12. KÖZÖTT

17 ezer gazdálkodónál kopogtatnak

A Központi Statisztikai Hivatal kormányrendelet alapján 2003. december 1. és 12. között gazdaságszerkezeti összeírást végez. Az Európai Unió tanácsi rendelete alapján az EU tagországaiban a felvétel végrehajtása kötelező, a csatlakozási tárgyalások során a jelölt országokkal szemben pedig elvárásként fogalmazódott meg.

Baksa Ferenc, a KSH Zala Megyei Igazgatóságának vezetője elmondta, az összeírásnak az a célja, hogy átfogó kép alakuljon ki a legutóbbi összeírás, 2000 óta történt változásokról, friss adatok álljanak rendelkezésre a mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről, szerkezetéről. Mivel az összeírás közvetlenül az uniós csatlakozás előtt zajlik, a későbbiek során összehasonlítási alapként is szolgál. 
A megyében az összeírás 254 települést érint, mindössze három kis falu (Dötk, Lendvadedes, Hernyék) marad ki – országosan 20 – és a 350 összeíró mintegy 17 ezer egyéni gazdálkodót keres fel. Őket a 2000. évi általános mezőgazdasági összeírás valamint a 2001. évi szőlő- és gyümölcsösszeírás gazdái közül választották ki. Emellett a gazdasági szervezetek teljes körben szolgáltatnak adatokat postai úton.
Az összeírás eléggé aprólékos, újdonság, hogy a használatban lévő földterületek felvétele a méret, művelési ágak, elhelyezkedés, helyrajzi szám szerint történik. A 450 ezer forintot meghaladó bruttó terméket előállítók esetében részletesebb az adatkérés, s a megkeresettek egyharmada tartozik Zalában ebbe a körbe. 
A KSH az adatokat az ide vonatkozó törvény szerint biztonsággal kezeli, kizárólag statisztikai célra használja fel. A megyei igazgató kéri, hogy az összeírókat bizalommal fogadják, pontos és a valóságnak megfelelő adatok közlésével segítsék a munkájukat. Az összeírók erre az alkalomra kiadott igazolvánnyal rendelkeznek és ha bármi kétely vagy kérdés merül fel, a 06-80/200-766 zöld számon lehet felvilágosítást kérni.

vissza az elejére


Virágkötők
a hajléktalanokért

November utolsó napjaiban a nagykanizsai horvát kisebbségi önkormányzat szervezésében magyar és horvát virágkötők készültek a karácsonyra adventi koszorúk készítésével a Halis István Városi Könyvtár konferenciatermében. A koszorúk értékesítéséből befolyt bevételt a Vöröskereszt által üzemeltetett Átmeneti Otthon támogatására ajánlották fel – közölte lapunkkal Vargovics Józsefné, a kisebbségi önkormányzat elnöke.

vissza az elejére


Idősek napja Teskándon

Bensőséges idősek napi ünnepséget tartottak a közelmúltban Teskándon; a program a község önkormányzata és a Vöröskereszt helyi szervezete gondozásában zajlott.
Az idősek napja évek óta hagyomány, hiszen nemcsak a családon belül lényeges a generációk együttélése, a nagyszülők szerepe, hanem a településen is fontos az idősek élete és az erre való odafigyelés. Érdemes egy-egy napra megállni a hétköznapok monotóniájában, ünnepelni, beszélgetni fehér asztalnál, egyúttal megköszönni a munkát azoknak, akik életük folyamán sokat tettek a településért és az itt élőkért, hangsúlyozta Tóth Istvánné polgármester. 
A program megszervezéséből, éppen úgy, mint minden egyéb rendezvényből kivették részüket a helyi Vöröskereszt tagjai. Felső Jánosné titkár elmondta, a több évtizedes múlttal bíró egyesület sokat tett és tesz a faluért, szívesen vállal közéleti és társadalmi feladatokat.
A rendezvényen kulturális műsorral és vacsorával látták vendégül Teskánd időseit, nyugdíjasait.

vissza az elejére


Zalai Napló

Zala Média online

Zala.hu