Közművesítettek, körforgalmakat hoztak létre

 

     

Befejeződött az északi ipari park fejlesztése a megyeszékhelyen

Közművesítettek, körforgalmakat hoztak létre

Befejeződött az északi ipari park fejlesztése, amelyre 2,2 milliárd forintot fordított a TOP-programból Zalaegerszeg önkormányzata. A gazdaságélénkítő projektben a járműipari tesztpálya előtt fekvő 265 hektáros területet közművesítették, és körforgalmi csomópontokkal látták el. A 76-os főúttól délre eső ipari parkban közművesített ipari telkeket alakítottak ki 7 hektáron.

Az északi ipari területről a 76-os főútra csatlakozó körforgalmi csomópont

Elöl Balaicz Zoltán, hátul Oláh Gábor, a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója,
Vigh László  és dr. Vadvári Tibor alpolgármester

Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy a közgyűlés a 2014–2020 közötti időszakra eső uniós források, ezen belül a TOP-program forrásaink felhasználásában első és legfontosabb célnak határozta meg a helyi gazdaság fejlesztését. Mint mondta, 2014-ben még egy egészen más Zalaegerszeget láthatunk, amikor még a munkanélküliség kezelése okozott gondot. Az azóta eltelt hét évben négyezer új munkahely jött létre a városban a gazdasági fellendülésnek köszönhetően. Ezzel együtt munkaerőhiány keletkezett, ami további ezerötszáz munkahely betöltésének igényét vetíti előre 2024-ig. Mint fogalmazott: a TOP-prog-ramban erre reagálva indították el az északi ipari park fejlesztését, két projektelem keretében. Ezek egyike a Kispáli bekötőúttól keletre fekvő északi iparterület kialakítása volt, ami 265 hektárt érintett. A járműipari tesztpálya fogadóépülete valamit a 76-os főút között összekötő utat létesítettek egy-egy körforgalmi csomóponttal.

Kiépítették a közvilágítást, a gáz- és áramhálózatot, vízi közműveket és zárt csapadékvíz-csatornát létesítettek. A másik projektelemben a Zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Parkban egy héthektáros területet közművesítettek, ahol 15 ipari telket alakítottak ki. A polgármester jelezte, ezek mindegyike elkelt. Van, ahol már áll épület, van, ahol most építkeznek, és vannak olyan vállalkozások, amelyek az elkövetkezőkben építik fel csarnokaikat a megvásárolt területeken. A polgármester köszönetét kifejezve úgy értékelte az északi ipari park fejlesztésének záruló projektjét, hogy az további jelentős beruházásoknak, és azokhoz kapcsolható beszállítói cégek letelepedésének is jó alapot biztosíthat.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos azt hangsúlyozta, hogy semmit sem ér a politikai szabadság, ha nincs mögötte gazdasági szabadság a bevételeket illetően. Kiemelte, hogy az északi ipari park fejlesztésével a város a saját lábán akar megállni. A járműipari tesztpálya húzóerő, sok vállalkozást csábít ide, de önmagában nem elég. Azon dolgoznak, hogy minél több cég települjön a városba, amelyek rentábilis működésükkel több ezer embernek adhatnak munkát, és amelyek révén a jelenlegi éves ötmilliárd forintos iparűzési adóbevétel a háromszorosára is emelkedhet.

Antal Lívia

vissza az elejére