Bízva egy szebb esztendőben

 

Formálódó kisváros    

Év végi beszélgetés Balaicz Zoltánnal, Zalaegerszeg polgármesterével

Bízva egy szebb esztendőben

Az esztendő végének közeledtével az ember számvetést készít, átgondolja, mit zárjon le, hagyjon maga mögött, illetve mit vigyen magával az új esztendőbe. A pandémia lassan két éve része a mindennapjainknak. Balaicz Zoltánt, Zalaegerszeg polgármesterét arra kértük, öszszegezze, miként teljesít a város a járvány árnyékában. Az emberek egészsége, a családok, munkahelyek biztonsága, a gazdaság védelme és megerősítése a legfontosabb továbbra is, hangsúlyozta elöljáróban a város első embere.

Balaicz Zoltán

Tavaszra elkészül az uszoda

– Milyen intézkedésekkel segítették a pandémia elleni küzdelmet? Mit tudtak tenni a legnehezebb helyzetbe kerülő vállalkozásokért?
– Sok más mellett segítettük az oltásszervező munkát, gondoskodtunk védelmi eszközök beszerzéséről, szerveztük az óvodai, iskolai ügyeleti rendszert, és, mivel most is megmutatkozott, hogy Zalaegerszeg a jótékonyság városa, adományok koordinálásával is foglalatoskodhattunk. A vendéglátóipar nehéz helyzetére való tekintettel az önkormányzat előbb elengedte a városi tulajdonú helyiségekben működő vendéglátóhelyek bérleti díját, a teraszaik után fizetendő közterület használati díjakat, majd minden zalaegerszegi vendéglátóipari ingatlan és szálláshely építményadóját csökkentette az első öt hónapra számított összeggel, ami összesen 220 ingatlant érintett.
– A koronavírus járvány megannyi kihívást tartogatott, tartogat még mindig. Hogy alakulnak a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos terveik?
– Tény, a vírus legfőképpen az egészségünket támadja, de a gazdaságunkra is óriási a hatása. Mindezzel együtt, a korábbi esztendőkhöz hasonlóan, a kormányzati gazdaságfejlesztési törekvésekkel összhangban, a nehézségek ellenére is bábáskodhatott a város jónéhány munkahelyteremtő beruházás körül. 2014 óta több mint 4 ezer új munkahely jött létre Zalaegerszegen, a regisztrált álláskeresők száma pedig 3 százalékra csökkent. A lendület tart, a következő években közel 1500 új munkahely jön létre.

– Tesztpálya, Modern Városok Program, Terület- és településfejlesztési Operatív Program, Kovács Károly Városépítő Program: hogy haladnak ezek a projektek?
– Sok lemondással telt ugyan a 2021-es év is, de nem panaszkodhatunk, felsorolni is nehéz a beruházásokat. Noha jellegénél fogva teljes egészében sosem készülhet el, gyakorlatilag elkészült a helyi gazdaságfejlesztést ösztönző járműipari tesztpálya. Jól halad a Lynx-harcjárműgyár építése, letettük Európa egyik legmodernebb vasúti-közúti termináljának alapkövét, és készülünk a lazacfarm alapkövének letételére is, hogy csak a legnagyobb, nemzetközi szinten is jelentős beruházásokat említsem. A Modern Városok Program, az MVP, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, a TOP keretében megvalósuló beruházások is formálják a városképet, a település szinte minden pontján dolgoztak, dolgoznak a kivitelezők. Ennek köszönhetően 2022-ben több nagy beruházás is elkészül. A terveknek megfelelően halad az M76-os út második ütemének építése, az elképzelések szerint tavaszra elkészül az uszoda komplexuma, átadjuk az Alsóerdei Sport- és Élményparkot, illetve a helyi termelői kézműves piac és Göcseji látogatóközpont létesítményét is. Hamarosan megújul a Göcseji Múzeum épülete, mely új szárnnyal is bővül. És igen, a Kovács Károly Városépítő Programnak köszönhetően szintén számtalan fejlesztés történt. E program keretében, állami támogatással, 2024-ig közel 100 helyszínen 15 milliárd forint értékben újulnak meg, vagy épülnek utak, járdák, terek, parkolók. És mindezek mellett a környezetünkre is figyelünk…

– Elkészült, és valóban hangsúlyos a város klímapolitikája. Ezt számtalan faültetés is jelzi…
– Noha 2019-ben, amikor meghirdettük, 5000 fa elültetése volt a cél 2024-ig, ám hamar 10 ezerre módosítottuk, és a vállalkozók, cégek, intézmények, a lakosok felajánlásainak, munkájának köszönhetően már most meghaladtuk a 9 ezret. A környezetvédelem, a klímaváltozás hatásainak kivédése érdekében korábban is több intézkedést hoztunk – szorgalmaztuk napelemek elhelyezését, kerékpárutak, elektromos töltők kiépítését, és ezután is nagy hangsúlyt fektetünk rá zöldfelületek növelésével, elektromos buszok beszerzésével, közösségi akciókkal, modernizálásokkal. Búslakpusztán zajlik egy 2 milliárd forintot is meghaladó hulladékgazdálkodási beruházás, ami a szelektíven gyűjtött hulladék korszerűbb és hatékonyabb kezelésére irányul. És a Zalavíz Zrt. zalaegerszegi szennyvíztisztító telepén is zajlik egy energetikai fejlesztés, 268 millió forint értékben, kormányzati támogatással.

– A pandémia okozta gondok ellenére is jó irányba tart Zalaegerszeg, ezt igazolja egy különleges elismerés, az év polgármestere díj is, melyhez ezúttal is gratulálunk.
– Sokféle kitüntetésben és díjazásban részesülhetünk az életünk folyamán, de amikor a közösség és azok az emberek ismernek el, akikért dolgozunk, az mindig a legfontosabb. Márpedig a szavazáson ezt a bizalmat nyertem el, nemcsak a szülővárosomból, hanem szerte az országból. A munkámat mindenekelőtt szolgálatnak tekintem, a közösség építése, az emberekre való odafigyelés, a problémáik megoldása a legfontosabb számomra. A nehézségek közepette rendre megmutatkozik az az összetartás, tenni és segíteni akarás, együttműködés, mely Zalaegerszegen mindig is jellemző volt. Úgy gondolom, a díjjal azt a sokaknak például szolgáló lokálpatrióta összefogást ismerték el, amit Zalaegerszegen meg tudtunk valósítani. Sokfélék vagyunk és sokféleképpen gondolkodunk, de a legfőbb célokban és Zalaegerszeg fejlesztésében egyet tudunk érteni és együtt tudunk működni. A kölcsönös tisztelet mentén azt keressük, ami összeköt, és nem azt, ami szétválaszt.

– Hamarosan itt az új év. Lehet-e tervezni a pandémia jelentette állandó bizonytalanságban?
– Bízom benne, hogy 2022-ben végre tényleg egy szebb esztendő köszönt ránk, és visszatérhetünk hagyományainkhoz, programjainkhoz, és folytathatjuk szeretett városunk fejlesztését! Az állandó bizonytalanság ellenére, illetve azzal együtt, teszszük a dolgunkat, gondos gazdaként szolgálva Zalaegerszeget, a Zalaegerszegen élőket. Az mindig erőt ad, hogy tudom, a városban mindenütt és minden pillanatban jelen van a lokálpatrióta összefogás. Azt kívánom, ez ezután is így legyen, és kívánok ez úton is minden kedves olvasónak áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt, mindenekelőtt pedig jó egészséget!

vissza az elejére


Zalalövő fejlesztési elképzelései

Mûanyag borítású sportpálya az óvoda udvaránFormálódó kisváros

Zalalövőn idén több beruházás is megvalósult. A kisváros önkormányzatának jövőre is lesz bőven feladata a már elbírált illetve megkezdett projektek révén. Ezek egyike csapadékvíz-védelmi rendszer rekonstrukciója, melynek kiviteli terveit már készítik.

– Mi jellemezte az önkormányzat gazdálkodását idén?
– Az önkormányzati munkára rányomta bélyegét a vírushelyzet, hiszen az év első felében polgármesteri hatáskörben kellett meghozni a döntéseket. Ezt a testülettel való folyamatos személyes és online csatornákon folytatott kommunikáció előzte meg. A fejlesztési forrásainkat az iparűzési adó bevételünkből tudjuk biztosítani, mivel annak mértéke idén előre nem volt prognosztizálható, így csak az év második felében indítottuk el az önerős beruházásokat, mondta Gyarmati Antal, Zalalövő polgármestere.

– Milyen beruházások valósultak meg idén?
– Az év elején adtuk át a felújított szennyvíztisztító telepet. A beruházás során két új átemelő és 300 méteres csatornahálózat is épült. Januárban fejeztük be a közvilágítás tavaly elkezdett rekonstrukcióját, amely során 441 lámpatestet cseréltek le LED-es technológiára.
Önkormányzatunknak hat szolgálati bérlakása van, melyből egyet felújítottunk a Magyar falu programban 13,7 millió forintból. Ide egy óvodapedagógus és családja költözött be júliusban. A szomszédos bérlakás korszerűsítését önerőből kezdtük meg.
Az óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére közel 5 millió forintot nyertünk a Magyar falu programban. Az „Irány a pálya” program keretében szintén az óvoda udvarán készült el 16 x 8 méteres rekortán borítású sportpálya. Korszerűsítettük az óvoda fűtését. Újakra cseréltük a kazánokat, amit saját erőből oldottunk meg.
A tájháznál két fejlesztés is megvalósult; épült egy tároló helyiség vizesblokkokkal a Zalalövő Tájház Egyesület saját forrásából, valamint elkészült egy közösségi tér és kemence önkormányzatunk pályázati támogatásával.
Október végén elkészült a budafai temető és imaház közötti járdaszakasz, melynek felújítását szintén saját erőből végeztük. Reményeink szerint még az idén elkészül a Rákóczi utca aszfaltozása, amit a Zalavíz Zrt. által előírt rekonstrukciós munkálatok előztek meg. Jenleg az aszfaltozási munkálatokra várunk, a kivitelező kapacitásának, de leginkább az időjárásnak a függvényében bízunk mielőbbi elkészültében. Az előző két beruházásra összesen 19,6 millió forint fogunk fordítani.

A helyi rendőrőrs felújítása az önkormányzat és a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság közös beruházásában zajlott. A belső munkálatok is befejeződtek év elejére, az ünnepélyes átadásra novemberben került sor.
A Kormányhivatal beruházásában decemberben készül el a régi okmányiroda rekonstrukciója, mellyel párhuzamosan mi is felújítottuk a földszinti helyiségeket. Az alsó szolgálati lakásból irodahelyiségeket alakítottunk hozzácsatolva a hivatalhoz, illetve felújítottuk az összes vizesblokkot. Ezen munkák befejezése januárban várható.
Az önkormányzat a településüzemeltetési feladatokat fokozatosan készül átszervezni a tulajdonában álló Borosán-völgy Non-profit Kft. működtetésébe. A Toyota haszonjárművünk teljesen leamortizálódott, ezért vásároltunk a kft. részére egy használt Iveco hétszemélyes, platós, gépjárművet.
A „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” projektünk a megvalósítás szakaszába lépett. Jelenleg a kiviteli tervek készítésének szakaszában vagyunk, valamint a közreműködők kiválasztása történt illetve történik. A projekt során 2585 méter hosszban kerül sor csapadékvíz-védelmi rendszer rekonstrukciójára, illetve új építésére a város különböző pontjain.

A Tájház melletti kemencés rendezvénypavilon

A budafai temető melletti felújított járdaszakasz

– Mik a terveik 2022-re?
– Célunk az ipari park fejlesztése. A betelepülést elősegítő és a már betelepültek számára kedvezőbb támogatási lehetőségeket nyújtó Tudományos és Technológiai Park cím elnyerése céljából önkormányzatunk pályázat elkészítésével bízta meg az Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesületét. A sikeres pályázat esetén a befektetés gyorsan megtérül, amennyiben vonzóvá tudjuk tenni a befektetők számára.
Rendezett városközpontot szeretnénk, melynek kialakításában példát kívánunk mutatni. Első lépésben az Önkormányzati Hivatal udvarán lévő karbantartó csoportot kívánjuk új helyszínre telepíteni, a régi telephelyet pedig felszámolni. Tervezzük a művelődési központ energetikai felújítását, a Borostyán-tóhoz a régi 86-os főút felől vezető út aszfaltozását, amennyiben sikeresen pályázunk.

Önkormányzatunk a Borosán-völgy Szolgáltató Nonprofit Kft. közreműködésével sikeresen szerepelt két, a Göcsej-Zala mente Leader Egyesület által meghirdetett pályázaton. A megújuló energiák alkalmazásának komplex bemutatására irányuló tematikus fejlesztés a Borostyán-tónál valósul majd meg, ami napelemes kandeláberek, világítótestek, okospad elhelyezését tartalmazza, továbbá teqball asztal és parkgondozó eszközök beszerzését.
A Közösségfejlesztési, együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatása felhasználásával mobil színpad, közösségi sátrak és berendezései vásárlására, valamint eszközbeszerzésre és rendezvények szervezésére kerül sor.
A sportöltöző felújítását is be kell fejeznünk, annál is inkább, mivel a Zalalövői Testedző Kör, a ZTK jövőre ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. A zalapatakai temető ravatalozójának felújítására és bővítésére benyújtott pályázatunk idén nem nyert a Magyar Falu programban, de bízunk benne, hogy jövőre megvalósulhat.

Az EuroVelo 14 kerékpáros úthálózat projekt keretében készülnek a kerékpárút tervei készülnek, illetve az engedélyes tervek érdekében egyeztetések folynak a szakhatóságokkal. Ezt követően kerül sor a szükséges forrás biztosítására és a megvalósításra, amelyet a Zala Megyei Önkormányzat szervez, koordinál.

– AL –

vissza az elejére


bővül a mura–dráva eurorégió

Az együttműködés előnyeiről

A Mura–Drá

„Az eddigi k

vissza az elejére


bővül a mura–dráva eurorégió

Az együttműködés előnyeiről

A Mura–Drá

„Az eddigi k

vissza az elejére