Deák Ferencre emlékeztek Söjtörön

 

Pölöske szépül és fejlődik    

Beruházás avatása – Díszpolgári címek átadása

Deák Ferencre emlékeztek Söjtörön

Deák Ferenc születésének 219. évfordulójára emlékeztek Söjtörön október 14-én a haza bölcse szülőházánál, amelyen díszpolgári címeket is kiosztottak az arra érdemeseknek. A megemlékezést összekötötték egy újabb beruházás, az energetikai korszerűsítésen átesett egészségház átadásával.

Könyves Gábor polgármester elmondta, hogy a koronavírus-járvány kitörésekor döntött a képviselő-testület a védőnői szolgálatot és az orvosi rendelőt magába foglaló egészségház komplex felújításáról, hiszen már akkor érzékelték, hogy nagy szükség lesz az itt dolgozók munkájára. A Belügyminisztériumhoz 2021-ben nyújtották be pályázatukat, amellyel valamivel több mint 24 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek. A munkát idén tavasszal kezdték meg, elsőként a 15 kW-os napelemrendszert telepítették a tetőre. Ezt követően hőszigetelték az épület lábazatát és homlokzatát, illetve a fűtéskorszerűsítés jegyében új, modern gázkazánt helyeztek üzembe. Az önkormányzat eredményesen szerepelt a Magyar Falu Programon is. Az elnyert közel 1,9 millió forintból dr. Simán László háziorvos javaslatára EEG-készüléket és egy boka-kar-index mérőt szereztek be. A polgármester kiemelte, az önkormányzat az itt dolgozók és a betegek érdekében egyaránt elkötelezett a helyi egészségügyi alapellátás fejlesztésében. A két beruházást kiegészítve, most saját erőből klímát szereltek be és újra cserélték a védőnői szolgálat bútorainak egy részét.

Nagy Bálint beruházási államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a kormány e két hazai forrással a vidéket kívánja erősíteni. Olyan célokat támogat ezzel, amelyek valós igényeken alapulnak, és éppen ezért növelik a vidéken élők komfortérzetét. Kitért a kibontakozó energiaválságra, amely miatt, mint fogalmazott, nehéz idők várnak Európára és hazánkra. Ezt az időszakot mindezek ellenére ki kell használni az előre tervezésre, ahogy Söjtör önkormányzata is tette most és az elmúlt években előregondolt fejlesztései által. Egyúttal olyan erős, összetartó közösségre is szükség van, amelylyel a falu rendelkezik, hangsúlyozta az államtitkár.

A nemzetiszín szalag átvágása után az ünneplők átvonultak Deák Ferenc szülőházhoz, ahol Surányi Tamás, a Modernkori Magyar Történelmi és Társadalmi Panoptikum Alapítvány kuratóriumi elnöke idézte fel a haza bölcse életútját. Mégpedig annak a festménynek az alapján, ami a 62 éves Deák Ferenc és a 26 éves Festetics Mária 1865-ös söjtöri találkozását idézi. A Kiss Viktor budapesti festőművész által készített festményt idén májusban ajándékozta az alapítvány a szülőháznak. Mint mondta, Deák Ferenc 1833-ban robbant be a közéletbe a pozsonyi országgyűlésen, és már akkor arra intett, hogy a pártok értsenek egyet a Habsburg-kérdésben. A Pesti Naplóban 1865-ben megjelent húsvéti cikkében a birodalmi és magyar érdekek egyeztetésének szükségességét hangsúlyozta. Magyar oldalról ő vezette az 1867-es kiegyezéshez vezető tárgyalásokat. A vélemények megoszlanak a tekintetben, hogy döntései előrevitték vagy sem az országot, mindenesetre a kiegyezést követően Magyarország soha nem látott fejlődésnek indult, és klasszikus értelemben európai országgá vált, az mindenképp Deák Ferenc érdeme, hangsúlyozta a szónok.

A megemlékezés Söjtör Község Díszpolgára Cím átadásával folytatódott. Az önkormányzat képviselő-testülete 2017-ben alapította az elismerést, amit első ízben az az évi Deák-megemlékezés keretében adták át Sághegyi Gellért plébánosnak, illetve posztumusz díszpolgári címben részesítették Lőrincz István korábbi iskolaigazgatót. A képviselő-testület idén úgy döntött, hogy tisztelete jeléül ismét kitüntet két söjtöri lakost, akik hosszú éveken keresztül önzetlenül szolgálták a köz érdekeit, és a nehéz időkben is fáradhatatlanul dolgoztak a község fejlesztéséért. Szakmai tudásukra, mindent átfogó helyismeretükre a mai napig bátran és büszkén támaszkodhatnak. A méltatás Szilvás Istvánnénak, a község korábbi jegyzőjének, valamint Baksa Istvánnak, a falut két cikluson át vezető polgármesternek szólt.

Pácsonyi Imre, Nagy Bálint, Szilvás Istvánné, Baksa István,
dr. Forgó Annamária és Könyves Gábor

Surányi Tamás

A díszpolgári címet Nagy Bálint, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Könyves Gábor és dr. Forgó Annamária jegyző adta át részükre. A két díjazottat a megyei önkormányzat gondozásában, a közelmúltban megjelentetett Zala Szíve-Java című kiadványokkal, valamint a söjtöri festőtáborban készült, Deák Ferenc szülőházát ábrázoló festményekkel is megajándékozták. Söjtör két új díszpolgára meghatódtan köszönte meg a kitüntetést, és fogadta Sághegyi Gellért plébános elismerő szavait.
Söjtörön Deák Ferenc szülőháza jelentős történelmi értéket képvisel, ugyanígy Festetics Mária grófnő egykori kastélya, amelyben az iskola működik. A haza bölcse születésének évfordulója ezért bír nagy jelentőséggel az 1500 lelkes falu életében, amelyre mondhatni az egész közösség készül. Ez így történt most is: az egészségház avatásán az óvodások szavaltak, a Deák-megemlékezésen az általános iskolások idézték fel alakját, és az alkalomhoz illő dalcsokrot adott elő a Söjtöri Népdalkör.

A megemlékezés végén Könyves Gábor, dr. Forgó Annamária és Nagy Bálint mellett a megyei közgyűlés, a zalaegerszegi törvényszék, a rendőrkapitányság, a deáki falvak, a zalaegerszegi tankerület, a helyi óvoda, iskola, a roma önkormányzat és a civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat Deák Ferenc szülőházánál.

Antal Lívia

vissza az elejére


Járdafelújítás és víziközmű-beruházás

Pölöske szépül és fejlődik

Pölöskén az épületek, utak, járdák felújítása tekintetében idén is sikerült előrelépni az önkormányzat pályázati sikereinek köszönhetően. Az orvosi rendelő tetőterének felújítását befejezték. Három utcában megkezdték a járdák rekonstrukcióját, és hamarosan belefognak a játszótér kialakításába a művelődési ház mellett. Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt Pölöske önkormányzatának is több takarékossági intézkedést kellett hoznia, erről is beszélgettünk Tóth Tivadar polgármesterrel.

– Az orvosi rendelő tetőterének hasznosítását már régóta terveztük, amelyre a Magyar Falu Program (MFP) közösségi terek fejlesztése kiírásán nyertünk támogatást. Ez is volt a célunk, hiszen a felújított tetőtér civil szervezeteink, valamint az iskola és az óvoda programjainak ad majd helyet. Tulajdonképpen minden készen van, már csak a konyhaszekrényre várunk – mondta a polgármester. – A középületek mellett az utak, járdák felújítása tekintetében is akad bőven tennivalónk. Ezért tartjuk fontos eredménynek, ha az ezt szolgáló pályázataink célba érnek. Így újulhatott meg tavaly a Kishegyi út a Magyar Falu Programból elnyert támogatásból, idén pedig egy kilométer hosszú járdaszakasz rekonstrukciója kezdődhetett meg a Petőfi utcában. A közelmúltban a Dózsa György és a Kossuth Lajos utcákban is elindulhatott a járdák felújítása, de ez már a Belügyminisztérium támogatásából. Valamennyi járda esetében jelentős saját erőt kell hozzátenni, így ezen projektek megvalósítása jelentős önerőt igényel önkormányzatunktól. Annál az oknál fogva is, hogy időközben nagymértékben megnövekedtek az építőanyagárak és a kivitelezési díjak. A Magyar Falu Programból a játszótér kialakítására is nyertünk támogatást, amit az árak emelkedése miatt szintén ki kell pótolnunk önerővel.

– Pölöskét is érinti a Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség-javító projekt. Hol tart kivitelezés?
– A Magyar Állam (NFP) beruházásában zajló projektben több településen történik meg az ivóvízhálózat és a bekötővezetékek rekonstrukciója. Pölöskén ezenfelül ivóvíz-távvezeték is épül, amely a barnakpusztai településrészt is becsatlakoztatja az új rendszerbe. A Zalavíz új kutakat fúrt, így végre jó minőségű és megfelelő mennyiségű víz folyhat majd a csapokból, ami a beruházás jelentőségét is adja. A kivitelezés 2023 végére fejeződik be, minden felbontott utat, árkot, hidat közben folyamatosan helyreállítanak.

– Az energiaárak emelkedése miatti költségnövekedést hogyan tudják kompenzálni?
– Óriási takarékossággal. A művelődési ház rezsiköltsége a legnagyobb tételnek számít. Szerencsére, ettől részben megkímélhetjük magunkat, mert, ahogy már említettem, az orvosi rendelő tetőterében kialakított közösségi teret fogják használhatják civil szervezeteink, amelynek felfűtése jóval kevesebb költséggel jár majd. A kis iskolában a konditermet bezárjuk a télre, csak a könyvtár a digitális jólét ponttal, valamint a kirendeltség ügyfélfogadó irodája tart nyitva. Az óvodát kellő odafigyeléssel kezeljük, hiszen a gyerekeket nem érheti hátrány emiatt. Az orvosi rendelőt heti kétszer, a rendelés idejére fűtjük be. Az alapítványi fenntartású iskola a legnagyobb teher, melynek épülete korszerűtlen, nincs szigetelve, nyílászárói elavultak. Rezsiköltsége eddig mintegy ötmillió forintot tett ki éves szinten, amit önkormányzatunk állt, segítve az intézmény működtetését. Csak a földgáz több mint 20 millió forintba fog kerülni éves szinten az előzetes számítások szerint. Ezt még nem is tudjuk, hogyan fogjuk tudni kigazdálkodni. A Dózsa utcai sportpályán éjjelre lekapcsoljuk a világítást, a karácsonyi fényekről lemondunk, és a templom díszkivilágításának idejét is csökkentjük. A közvilágítást 2019-ben korszerűsítettük LED-es lámpatestekkel. Mivel ezek kevesebbet fogyasztanak, ellensúlyozhatjuk a költségnövekedést.

A Pölöskei Néptánccsoport

A szüreti fesztiválon fellépő Pölöskei Kórus

– Milyen programok várhatók még az évben?
– Az ősz hagyományos programja a szüreti fesztivál, amit szeptember 17-én tartottunk meg. Sajnos az időjárás nem volt hozzánk kegyes. Egész nap esett, hideg is volt, ezért a szüreti felvonulásról le kellett mondanunk. A kulturális programok ellenben jól sikerültek a művelődési házban. Főként helyi csoportok léptek fel: a Több út zenekar, a Pölöskei Kórus, a Pölöskei Néptánccsoport és a harmóni-kásaink. Voltak vendégeink is: az Andráshidai Szélrózsák és a Csatári Pávakör. Operett-előadás is szórakoztatta a közönséget. November 5-én az időseket köszöntjük. December elején falugyűlésre invitáljuk a lakosságot, amelyen számot adunk az önkormányzat gazdálkodásról, a megvalósult beruházásokról és a fejlesztési tervekről.
Önkormányzatunk fontos törekvése a település szépítése, infrastrukturális adottságainak fejlesztése, amelyben idén is előbbre tudtunk jutni a járdafelújításokkal és a víziközmű-beruházással. Az is örvendetes, hogy megállt a népesség fogyása. Jelenleg 835-en laknak életvitelszerűen a községben. Sokan költöztek be az elmúlt időszakban. Minden eladó házat megvesznek és felújítanak. Szerénytelenség nélkül mondhatjuk, Pölöske kedvező földrajzi fekvése nagy vonzerőt jelent ebben, nemkülönben táji környezete, amelynek egyediségét az erdők és a horgásztavak adják. Minden évszakban kitűnő kirándulóhely, amelynek előnyeit nemcsak az itt élők élvezhetik, hanem az ide látogatók is, hangsúlyozta végül Tóth Tivadar polgármester.

– liv –

vissza az elejére